03. 05. 2024 - 05. 05. 2024

7. česká konference Gestalt psychoterapie GESTALT LÁSKY

člověk – vztah – rodina – skupina

3.- 5. května 2024 - Kongres hotel Jezerka, Seč, ČR.

Konference je akreditována AKP ČR a ČLK JEP

O konferenci

Motto:

„Naše planeta nepotřebuje více úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.“

Dalajláma

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme k účasti na 7. české konferenci Gestalt psychoterapie, GESTALT LÁSKY 2024.

Přijďte si užít společné setkání plné vzájemné inspirace, podpory, humoru, tance a pospolitosti!

Během třiceti let svého života získala česká Gestalt komunita obrovský potenciál. Je nám ctí, že vytváříme prostor pro setkání tohoto společenství. Přejeme si, aby byla konference podporou tolik potřebnou pro náročnou a důležitou činnost, kterou psychoterapie a práce s lidmi zaujímá ve společnosti.

V roce 2020 jsme se poprvé zamýšleli nad tématem 7. Gestalt konference. Měla se původně konat v roce 2021 a termín vycházel na 30.dubna, tedy předvečer svátku lásky. Symbolika čarovné noci 30.dubna a následující 1.máj nás tehdy jasně navedly na téma lásky.

Když jsme pak kvůli covidové pandemii v našich on-line setkáních opakovaně posouvali termín konání konference, stalo se téma lásky, soudržnosti, naděje a vzájemné podpory tématem i nadále spojujícím, tématem posilujícím v atmosféře obav, nejistot a společenské polarizace.

Pandemická vlna doznívala a zatímco my se rozhodli vyčkat na dobu, kdy se budeme konečně moci naživo potkat, v Evropě v naší těsné blízkosti se rozhořela válka. Opět jsme vnímali vlnu lásky - soucitu, sounáležitosti, otevření srdcí pro pomoc, domovů pro přijetí utíkajících před boji. A také znovu velkého strachu, agrese, rozdělení.

Až budeme na začátku května 2024 zahajovat naši Sedmou konferenci, budeme mít za sebou zkušenosti, které valná většina z nás buď neznala vůbec, nebo jen z vyprávění či z dějepisu.

A tak pojďme společně zvednout téma lásky a jejích podob v kontextu těchto zkušeností osobních i profesních, v kontextu terapeutické práce a Gestalt modality.

Těšit se můžete na zajímavé přednášky a workshopy českých i zahraničních lektorů.

Program

Program konference Gestalt Lásky 2024 ke stažení

Sborník abstrakt

Sborník abstrakt konference Gestalt Lásky 2024 ke stažení

Zapisování na přednášky a workshopy

Zapište se na přednášky a workshopy přes aplikaci Eventee.

Aplikace Eventee

Link do aplikace Eventee

eventee
https://eventee.co/event/14160

Přístup je možný jak skrze počítač, tak nativní mobilní aplikaci.

V aplikaci Eventee si pomocí ikonky „srdce“ přidáte relaci do „Můj program“. Relace s omezenou kapacitou si rezervujete.

Páteční večeře a sobotní oběd jsou rozděleny do několika bloků. Kapacita restaurace je omezena na 160 osob.

Skrze Eventee aplikaci máte přístup ke všem relacím a funkcím, které vám umožní se zapojit do dění naší konference. Eventee vás také bude informovat o všech změnách a poskytne Vám vždy ty nejaktuálnější informace.

Tlumočení

Tlumočení na všechny zahraniční přednášky a workshopy je zajištěno.

Informace

Informace pro aktivní účastníky, dobrovolníky, tlumočníky a účastníky pražského pre-workshopu pošleme v průběhu března.

Další aktuální informace pro všechny účastníky konference pošleme v průběhu dubna.

Gestalt konference je místem setkání hostů ze zahraničí, zástupců Gestalt institutů, osobností české a slovenské Gestalt komunity. Někteří z nich již přislíbili své přednášky, workshopy či panely, můžete se např. těšit na:

Přednášky

Giovanni Salonia (IT)

Nové výzvy a potenciál blízkých vztahů v postmoderní době.

přednáška: 90 minut

Dnes se objevují nové vztahové styly, nové způsoby prožívání intimních vztahů, emočních a sociálních. Abychom mohli lépe pochopit obtíže v těchto vztazích, ale také jejich potenciál, je nutné dobře pochopit sociální a kulturní změny kontextu, ve kterém v současné době žijeme. A o tom bude tato přednáška, následovaná diskusí na toto téma.
Více o přednášejícím

Frans Meulmeester (NL)

Jak si udržet v práci vitalitu a nadšení?

přednáška: 90 minut

Přednáška o našem profesním životě, jak se můžeme postarat o sebe i druhé v naší praxi a organizaci, kde pracujeme.
Více o přednášejícím

Jan Roubal

Supervize v Gestalt terapii: kroky, rozcestí a nástroje

přednáška: 90 minut

Podobně jako psychoterapii můžeme i supervizi vidět jako delikátní směs vědy, umění a řemesla. Tato přednáška se zaměří na řemeslné aspekty supervize v Gestalt terapii. Nabídne praktická vodítka, jak může supervizor terapeuta různými způsoby podpořit a také kdy určitý způsob podpory použít.
Více o přednášejícím

Juraj Rektor

Který pohled na proces? Aneb Zinker nebo Burley?

přednáška: 45 minut

V přednášce se podíváme na rozdíl mezi energetickým modelem Josepha Zinkera a fenomenologickým pojetím procesu Todda Burleyho. Zdůrazníme význam kognitivních aspektů procesu a využití v terapeutické práci. Popíšeme sekvenci narušení kontaktu a sekvenci uvědomování v terapii.
Více o přednášejícím

Michal Pernička

Který pohled na proces máme rádi?

přednáška: 45 minut

Začátky, prostředky a konce, alias id, ego a osobnost, alias stud, úzkost a vina, alias pasivita, aktivita a autonomie. Jak můžeme využít tyto sekvence v terapii či supervizi? Jak nás vedou k rozhodování, kdy druhého podporovat v akci a kdy s ním trpělivě čekat? A má gestalt terapie ráda diagnostiku?
Více o přednášejícím

Můžu tě milovat?

přednáška: 45 minut

Jak blízko se k sobě může přiblížit moje Já a tvoje Ty? A s jak velkou jistotou můžeme odlišit osobnostní dispozici a zvýšenou kapacitu pro blízký lidský kontakt od erotického přenosu či protipřenosu? Pojďme se spolu zamyslet nad otázkami, jestli láska musí být vždy erotická, zamilování se překážkou v terapii a dotek překročením hranic.

Fridrich Salomon Perls

Důležitost sebelásky při práci s nevhodným klientem

přednáška: 45 minut

Nedostatek a nedostupnost péče představuje stejný problém jako její nadbytečnost a psychoterapeutická práce s lidmi, kteří ji nepotřebují nebo nepotřebují akutně nebo nemají kapacitu na to, aby z ní profitovali. Taktéž např. snaha o vzrušení a růst lidské osobnosti nepatří do zdravotního systému. Pokud nemůžeme s klientem navázat plný a kvalitní vztah, musíme se opřít o vztah k sobě samým a oslovit lásku v sobě. To způsobí následně změnu v poli.
Více o přednášejícím

Jan Vávra

Vývojové principy ve vztazích a psychoterapii

přednáška: 90 minut

Důvěra, přijetí, podpora, otevřenost a respekt, nezávislost. Tyto vztahové potřeby či principy se vývojově objevují a formují náš vztah ke světu a k druhým, proto jsou důležitými tématy v rodičovství. Ale i při terapii mají své velmi důležité místo, a to jak ve vztahové perspektivě terapie, ve spoluutvářeném poli, tak i ve vývoji a životě klienta a v metapozici a uvědomění terapeuta. A na tato témata se blíže podíváme v této přednášce a diskuzi.
Více o přednášejícím

Alžběta Michalová

Terapeutická práce s metaforou v rodičovské skupině

přednáška: 90 minut

Využití metafory při práci s rodičovskou skupinou nabízí odlehčení, které téma rodičovství určitě uvítá. Účastníci se seznámí s audiovizuální terapeutickou pohádkou pro rodiče Střípek naděje a konceptem strukturované rodičovské skupiny inspirované metaforickým poselstvím pohádky se zaměřením na sebe podporu v rodičovství.
Více o přednášejícím

Oswald Schorm

Láska – neláska v práci s nezávislými – závislými

přednáška: 45 minut

Návykové látky leccos nabízejí a pak si zase berou. V terapii závislostí se objevují silná traumata, sebeodcizení, potlačování emocí, problémy v kontaktu, absence zdravé sebelásky …
Prací na sebepodpoře, otevření se sobě a druhému, hledáním odpovědnosti, uvědomováním si vztahovosti a dalšími tématy - podporujeme pozitivní změny. To klade nároky na vytváření terapeutického vztahu, na emoce terapeuta, který je přítomen ve společném poli.
Více o přednášejícím

Tomáš Andrášik a Barbora Krčmářová

Proč Gestalt terapeuti milují divadlo?

přednáška: 90 minut

Divadelní zkušebna a jeviště jako unikátní laboratoř kontaktu, která podporuje tělesnost, experimentální přístup a rozvíjí umění terapie. V přednášce představíme aplikaci prvků divadelního tréninku do prohlubování terapeutických kompetencí i práce s klienty. Popíšeme také teoretické mosty, které využití divadelních metod v Gestalt terapii ukotvují.
Více o přednášejícím

Adi Hasanbašič

Zkušenost “psychózy” a Slyšení hlasu jako kreativní adaptace

přednáška: 90 minut

Pomocí Gestalt konceptů kreativní adaptace a paradoxní teorie změny představuji smysluplnost a “logiku psychotického pole” a zkušenosti slyšení hlasů. Zároveň se opírám o znalosti z oblasti traumatu a mezinárodního přístupu slyšení hlasů při porozumění zkušenosti “psychotického pole”. Významnou součástí přednášky je otevřená diskuze a sdílení zkušeností z praxe.
Více o přednášejícím

Tomáš Divéky

Odpustenie z Gestalt pohľadu

přednáška: 45 minut

Byť s druhým vo vzťahu so sebou nesie riziko konfrontácie s koncom vzťahu. Ako sa môžeme vyrovnať s ukončením vzťahu, ktorý sme žili s druhým? Odpustenie je jedna z možností, nielen pri téme ukončenia vzťahu, ale aj pri téme zranenia vo vzťahu s druhým. Čo je odpustenie z Gestal pohľadu? Rád by som sa v svojom príspevku zameral na tému odpustenia z hľadiska teorie a praxe Gestalt terapie, akým spôsobom ho môžeme skúsiť tvoriť a uskutočňovať.
Více o přednášejícím

Adam Suchý, Miroslav Světlák, David Čáp

Psychoterapie: Překonávání paradigmatu vlastní důležitosti aneb Od narcistní (sebe)lásky ke globálnímu lidství

přednáška: 90 minut

Mezinárodní odborné společnosti v čele s WHO upozorňují na nedostatečnou efektivitu stávající péče o psychické zdraví populace. V kontextu doporučovaných koncepčních změn je „face to face“ psychoterapie vnímána až jako poslední volba na trajektorii možné pomoci. Role psychologa se musí zákonitě rozšířit a reagovat na reálné potřeby pole. Zdá se však, že experti na změnu lidského chování a prožívání situaci v poli opomíjejí.
Více o přednášejícím

Pavel Moravec

Polarity v pojetí Gestaltu a jejich projevy ve spiritualitě

přednáška: 45 minut

Propagátor tradiční rodiny je načapán s milenkou. Odpůrkyně potratů taktně zamlčuje, že má sebou tři umělá přerušení těhotenství. Bojovník proti LGBTQ komunitě byl spatřen v gay baru… Z hlediska gestalt terapie mají zmíněné případy něco společného - aktéři žijí v dominantní polaritě, ale jejich protikladná (a potlačovaná) polarita si vybírá svou daň. Cílem příspěvku je ukázat, jak se potlačované polarity projevují v oblasti spirituality.
Více o přednášejícím

Adam Táborský

Domov: svět uvnitř světa

přednáška: 90 minut

Existuje psychologický fenomén domova? Tvoří domov čtyři stěny, vztahy, attachment nebo self? Jsme si domovem my sami nebo prostor kolem nás? Neexistuje žádné jiné místo jako domov. Prostor si utváříme skrze vztahování se. Co je domov, když polovinu bdělého stavu trávíme v digitálním světě? Domov se vždy nějakým způsobem zrcadlí v procesu psychoterapie. Představíme si nejen zrcadlící se způsoby, ale také možná zpracování.

Adam Táborský

Láska k přírodě

přednáška: 90 minut

Dříve jsme rozvíjeli vztahy s přírodou při každém kontaktu se hřměním, bouřkou, borovicí či dubem, divočákem nebo roháčem. Nyní rozvíjíme vztahy téměř výlučně jen s ostatními lidmi a s technologiemi. Může se příroda stát koterapeutem nebo prostředím pro psychoterapii? Terapeutický trojúhelník (příroda-klient-terapeut) rozšiřuje klasický duální terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem.
Více o přednášejícím

Genovéva Almássy

Neurofyziologie naděje

přednáška: 90 minut

Pohled na současné poznatky o neurofyziologii emoční deregulace – jak attachmentová zranění, dlouhodobá psychická zátěž a chybějící přirozené kompenzační mechanismy nevyhnutně manévrují CNS do beznaděje, zamrznutí a deprese. A jak se lidský mozek vrací zpět k naději. Co se přesně děje v našem nervovém systému při bezpečném, laskavém, autentickém kontaktu.
Více o přednášejícím

Záznam přednášky

Martin Černý

Perspektivy v gestalt terapii, aneb různé podoby lásky v gestalt modalitě

přednáška: 45 minut

V gestalt terapii jsou definovány tři perspektivy - perspektiva zaměřená na člověka, dialogická perspektiva a perspektiva teorie pole. Tyto perspektivy se vyvíjely v průběhu času a byly ovlivněny mnoha faktory. Přednáška se snaží blíže zmapovat tyto perspektivy, prozkoumat jejich vzájemné setkávání a nabídnout jejich systemizaci.
Více o přednášejícím

Jakub Sommer

V jakém vztahu mohou být psychoterapie a AI?

přednáška: 45 minut

Přednáška zkoumá spojení mezi psychoterapií a umělou inteligencí. Přináší pohled na vztah mezi technologií a lidským faktorem v terapeutickém prostředí. Diskutujeme o možnostech, výzvách a etických otázkách, které vznikají v dnešní době digitalizace a automatizace ve vztahu k péči o duševní zdraví.
Více o přednášejícím

Veronika Florianová

Terapie jako „probuzení z Matrixu“ – autenticita jako klíč ke společnému láskyplnému terapeutickému procesu: případová studie autenticity v Gestalt psychoterapii.

přednáška: 45 minut

Cílem příspěvku je popsat proces změny v Gestalt psychoterapeutické praxi optikou teoretického konceptu autenticity a nástrojem case formulation.
Případová studie pracuje s autenticitou (1) klientky jako nezbytnou součástí procesu uvědomování a sebepřijetí (lásky k sobě); (2) terapeutky a bezpodmínečného přijetí v terapii, které se opírá o paradoxní teorii změny; (3) terapeutického vztahu jako bezpečného láskyplného prostoru, který umožňuje rozvoj přirozené autenticity jak klientky, tak terapeutky. Pro tyto aspekty používá nástroj case formulation.
Více o přednášejícím

Martin Krajča

L'amore esiste

přednáška: 90 minut

Je tělesně prožívaná láska pouhé hormonální mámení smyslů, nebo se jedná o objektivní realitu? Přednáška staví na konceptech atmosféry v terapeutickém poli dle Francesettiho & Roubala (a Spagnuolo Lobb) a zaměřuje se na pozitivní stavy bytí. Autor nabídne též transpersonální interpretaci dle Jima Kepnera.

Přednáška navazuje na workshop (obojí lze absolvovat samostatně) .
Více o přednášejícím

Ondřej Novák

Terapie hraniční poruchy osobnosti: Inspirace z jiných směrů

přednáška: 45 minut

Přednáška nabízí současný pohled na etiologii hraniční poruchy a hledá inspiraci v „evidence-based“ přístupech. Nabídne pohled na společné účinné faktory v léčbě napříč rozdílnými terapeutickými modalitami. Pokusí se odpovědět na otázku, zda lze tyto faktory využít v rámci Gestalt přístupu. Aneb od GPM přes TFP k MBT.
Více o přednášejícím

Aneta Dorazilová

Doprovázení skrze nesrozumitelná pole: gestalt psychóz a změněných stavů vědomí

přednáška: 45 minut

Psychotická onemocnění a změněné stavy vědomí představují často nesrozumitelné, slovy těžko popsatelné pole, v němž je snadné zabloudit a ztratit cestu ven. Oba jmenované stavy přitom nesou řadu společných charakteristik. V příspěvku krátce představím jejich klinicko psychologické a fenomenologické vlastnosti a především se budu věnovat gestalt - terapeutické práci s pacienty a klienty, kteří mohou být v těchto polích bezradní.
Více o přednášejícím

Olga Nikol Šerá

Práce s traumatickou vzpomínkou. Rozšíření emočního spektru. Laská, odpuštění a spiritualita.

přednáška: 45 minut

Přednáška bude zasvěcena metodice práce s traumatickou vzpomínkou. Popis hledaní s klientem nejtěžší častí vzpomínky a metodika práce s rozšířením emočního spektru. Asimilace traumatu a příklady objevení klientem nového vnímaní situace a vnitřních zdrojů. Laská, odpuštění a spiritualita.

Moje vnitřní rodina. Cesta z krize…

přednáška: 45 minut

Přednáška bude zasvěcen prací z osobní odolnosti a zdroji přes objevovaní a asimilaci části své osobnosti atd. Přednáška obsahuje popis metody, příklady, experiment a sdílení ve skupině.
Více o přednášejícím

Tomáš Kvapilík

Komercializace psychoterapie aneb jak láskyplně pečovat o etiku naší profese

přednáška: 90 minut

Prudký rozvoj online světa a sociálních sítí má svůj vliv i na prezentaci psychoterapeutů, kteří nově využívají nejrůznější marketingové techniky. Vouchery pro příbuzné, slevové akce nebo promo kódy mají přilákat klienty do terapie. Vyvstává zde otázka, jak zasadit touhu profesně se uplatnit a lásku ke své práci do etického rámce. Jaká jsou úskalí prezentace psychoterapeuta na sociálních sítích?
Více o přednášejícím

Michal Černík

Odolnost: Proč je dobré ji budovat a jakou roli v tom hrají vztahy s druhými.

přednáška: 90 minut

Co znamená, když řekneme o někom, že je odolný? Může Gestalt psychoterapie přispět k hlubšímu pochopení odolnosti? Jak můžeme posílit odolnost svou i lidí okolo nás? Zamyšlení nad těmito otázkami nás zákonitě přivádí k tématu budování dobrých vztahů a lásky, protože osamělý strom na kopci je více ohrožen než strom v lese, který „na to není sám“.
Více o přednášejícím

Robert Roman

Gestalt lásky ve vztahu psychiatra a pacienta: analýza komplexního emocionálního propojení v terapeutickém kontextu

přednáška: 45 minut

Příspěvek se zabývá gestaltem lásky v psychiatrickém vztahu. Analyzuje, jak se emocionální propojení formuje v terapeutickém kontextu mezi psychiatrem a pacientem.
Více o přednášejícím

Jaroslav Kovář

Gestalt na vás, smradi!

přednáška: 45 minut

Speciální pedagogika o nich říká, že mají poruchy chování a emocí. Děti v nesnázích. Tvorové často útoční, protivní a egoističtí. Nicméně, hledající přijetí, lásku a podporu. Přednáška o tom, jak se dá v gestaltovém pojetí pracovat s dětmi a mladými lidmi, kteří jsou svým okolím považováni za rizikové, rušivé či zneklidňující.
Více o přednášejícím

Martina Koutná Přenosilová a Jakub Koutný

Párová terapie? Proč ne?

přednáška: 90 minut

Přednáška s diskusí pro terapeuty, kteří se párové terapie obávají, vyhýbají se jí či se v ní cítí nejistí nebo nesví. Cílem je povzbuzení, snad i dodání odvahy se párové terapii věnovat. Také objasnění základního rámce a principů gestalt terapie, které lze v párové terapii využít s praktickými příklady. Poměrně mnoho terapeutů se párové terapii vyhýbá, zároveň poptávka po ní je značná. Možná někdo odejde s přednášky s pocitem: „Párová terapie? No proč ne?“
Více o přednášejícím

Ladislav Dvořák

Jak se organizuje vaše Self?

přednáška: 90 minut

Sebeorganizační princip a Self jsou dva klíčové pojmy Gestalt přístupu. Přitom Gestalt přístup nemá k dispozici vhodný model, který by ukázal, jak spolu tyto dva základní prvky souvisejí. Nový nelineární „pentličkový“ model umožňuje vysvětlit rozpor mezi naším prožíváním a jednáním a zdůrazňuje klíčovou roli našeho vědomého rozhodování se. Umožňuje i lépe pochopit jak svobodu, tak omezení našeho způsobu "odpovídání" na realitu. Použití tohoto modelu je vhodné jak v terapeutické, tak v koučovací praxi.
Více o přednášejícím

Tomáš Řiháček

Takže je to nakonec všechno o vztahu – anebo není?

přednáška: 45 minut

I když se všechny psychoterapeutické školy shodují na důležitosti terapeutického vztahu, nepřipisují mu stejnou roli. Je terapeutický vztah skutečně onou nezbytnou a dostačující podmínkou terapeutické změny, za kterou ji považoval Carl Rogers? Nebo je ve skutečnosti důležitější použití správně zvolených a vhodně načasovaných technik?
Více o přednášejícím

Tomáš Řiháček

Potřebuje Gestalt terapeut zpětnou vazbu?

přednáška: 45 minut

Pomůže nám systematická zpětná vazba čelit našim vlastním slepým místům, získávat od klientů cenné informace, zlepšit efekt terapeutické práce? Příspěvek shrne dosavadní poznatky o přínosu zpětné vazby v psychoterapii a představí aplikaci DeePsy jako konkrétní nástroj práce se zpětnou vazbou.
Více o přednášejícím

Vít Knop, Filip Tylš a Valerie Štáfková

Láska je: stav bytí v terapeutickém poli. Když se Gestalt terapeut stává nástrojem pole v ketaminem asistované psychoterapii

přednáška: 90 minut

Ketaminem asistovaná psychoterapie (KAP) je léčebný přístup využívající rozšířeného stavu vědomí navozené psychoaktivní substancí kombinovaná s psychoterapií. Láska jako pocit jednoty – integrální součást mystické zkušenosti rodící se v bytostném setkání Já-Ty. Co zažívá Gestalt terapeut v poli při KAP? Jaká jsou specifika práce v terapeutickém poli v rozšířeném stavu vědomí pohledem Gestalt psychoterapie? Příspěvek si klade za cíl seznámit posluchače s fenomenologií pole v KAP – teoretický rámec, představí aplikované přístupy v kazuistikách a nastíní základy bezpečného sitterování v rozšířených stavech vědomí.
Více o přednášejícím

Jana Navrátilová Štoková, Magdalena Štoková

Dobrý tvar dospívání a vzájemná láska

přednáška: 90 minut

Hovory o dospívajících jakoby se vedly formou “o nás bez nás.” Proto vznikl podcast Divočina zachycující dialogy mezi čtyřmi dospívajícími a dvěma terapeutkami. Na naší přednášce bychom Vám rády prezentovaly naši zkušenost toho, jak témata jednotlivých epizod získávala svůj tvar, zprostředkovaly pohled z obou stran těchto dialogů a sice pohled psychoterapeutky a pohled nedávno ještě dospívající a přály bychom si Vám moudrost, pokoru, citlivost, křehkost a pochopení dospívajících ukázat s tím, že za dobrým tvarem dospívání stojí vzájemná láska.
Více o přednášejícím

Lenka Terezie Růžičková, Roman Procházka

Umění (a) uvědomění – tělo, tanec a gestalt

přednáška: 45 minut

Umění je (slovy Heideggera) prostorem chvějivé přítomnosti, kde se ze skrytosti vynořujeme do neskrytosti. Uvědomění tohoto pohybu a vnímání vyjevených obsahů může přinášet kýženou změnu nebo úskalí, o nějž se s klientem roztříštíme. A co pohybové umění? Příspěvek je zamyšlením nad využitím tanečně-pohybové terapie v integrativním gestaltu v kontextu fenomenologie a neurověd.
Více o přednášejícím

Michal Růžička

Všímavost (online) jako klíč k prevenci relapsu

přednáška: 45 minut

Rozvíjení všímavosti a uvědomění je zásadní v prevenci relapsu. APPSTINUJ je terapeutický software pro klienty a terapeuty, který nenahrazuje terapeuta, ale posiluje terapeutický vztah. Aplikace byla vyvinuta 2021–2023 v P-centru a na UPOL v Olomouci, s účastí terapeutů různých směrů. Cílem prezentace je představit obsah, sdílet zkušenosti a nabídnout bezplatné využití v praxi. Dedikace: TAČR TL05000482 ÉTA 5.
Více o přednášejícím

Panelové diskuze

Gestalt Plus - Jan Roubal, Stáňa Dudová, Martin Jára, Jirka Drahota

Cuatro Caminos / Čtyři cesty

panelová diskuze: 180 minut (4x 40 minut + přestávka)

Je stanice metra v Madridu i název diskusního panelu, ve kterém s Vámi chceme posdílet
myšlenky, které jsem posbírali při svých cestách po teoriích pole. 4 příběhy o tom, kam nás vedly i zaváděly a jaké užitky, porozumění i nesnáze nám přinesly pro každodenní psychoterapeutické pobývání.

Po dlouhých letech společných rozhovorů, kdy naše myšlenky se o sebe spíše tříštily, jsme nyní – občas - schopni dosáhnout pocitu koexistence barevných paralelních perspektiv, jimiž lze pohlížet na příběhy a vztahy našich klientů i nás samých.

Zveme srdečně Stáňa, Martin, Honza a Jirka

Gestalt Plus je platforma pro další vzdělávání v Gestalt terapii. Založily ji čtyři výrazné osobnosti české Gestalt scény. Mezi projekty Gestal Plus patří postgraduální výcvik, Arte & Gestalt a také supervizní výcvik.

Workshopy

Giovanni Salonia a Valeria Conte (IT)

Vývoj dětí podle rodinného modelu Gestalt terapie

pre-workshop

Původní rodina je matricí identity, je nevyhnutelným a neodstranitelným základem identity každého. Jedinečnost člověka vychází z nepřetržitého procesu adaptace na rodinné vztahy a zároveň adaptace těchto vztahů na vývoj jednotlivých členů rodiny. Předpoklad rodiny jako hermeneutického principu vyžaduje epistemologickou změnu: přechod od individuální či intrapsychické perspektivy k perspektivě vztahové. Rodinná terapie v Gestalt kontextu zkoumá funkce rodinného já tak, aby odhalila touhy a záměry rodiny k růstu nebo k jeho narušení.

Nové perspektivy výzkumu dětí: Spolurodičovství v Gestalt terapii

2x workshop: 180 minut

Spolurodičovství (co-parenting) můžeme vnímat jako nové paradigma pro vztahovou terapeutickou práci v Gestalt terapii. Pocit bezpečí v životě dítěte a jeho naplněný osobní život vždy spoluvytváří rodičovský pár, vztah mezi rodiči a jejich spolupráce. Perspektiva triadické vize růstu je v souladu s nedávnými studiemi o vývoji dítěte. Workshop se zaměří na to, jak věnovat pozornost tomuto primárnímu trojúhelníku (rodiče a dítě) a jak stavět vztah mezi rodiči do středu evolučního procesu rodiny a dítěte, to znamená jak se dívat na změny dítěte ve vztahové, procesní a fenomenologické logice.

Frans Meulmeester (NL)

Láska a legrace: Je to karma nebo jen Bůh, který miluje legraci?

workshop: 180 minut

Zamilovanost je úžasná věc, může přinést spoustu radosti a zároveň v našem životě vytváří různé turbulence. Uvědomění a humor nám mohou pomoci situaci zvládnout. Během workshopu budeme sdílet a zkoumali vlastní prožívání a vzorce chování související s láskou: být zamilovaný a budovat milostný vztah. Doufejme, že to také pomůže účastníkům lépe si uvědomit své prožívání a jednání a efektivněji je zvládat.
Více o přednášejícím

Diego Marín (ESP)

"Gestalt divadlo, zkratka k vědomí a svobodě"

workshop: 180 minut

Zážitkový workshop, ve kterém představímemožnosti využití Stanislavského divadla prožitku (herec psychologicky splyne s postavou) v rámci Gestaltu jako platného nástroje pro práci s podosobnostmi a mechanismy kreativního přizpůsobení klienta.
Workshop se bude zabývat podobnostmi mezi Gestaltem a divadlem a také vás seznámís tím, jak lze Gestalt divadlo využít při práci s polaritami. Sami si vyzkoušíme, jak lze koncept polarit řešit do hloubky prostřednictvím Gestalt divadla, prostřednictvím práce“ antagonistou“ i vytvářením improvizovaných scén.
Více o přednášejícím

Josta Bernstädt (DE)

Vedení skupiny s všímavostí a přítomností

2x workshop: 180 minut

Workshop bude probíhat formou přímé skupinové práce ve formátu „fishbowl“. Následuje reflexe metody se skupinou pozorovatelů doplněná o teoretický vstup a srovnání se zkušenostmi účastníků z vnitřní skupiny. Budeme se věnovat následujícím tématům:

Bezpečný skupinový kontext vyžaduje jasnou orientaci a hranice, aktivace skupinové akce tady a teď, poskytování vyvážené, stručné a konkrétní zpětné vazby, všímavost ke kontaktnímu cyklu jednotlivce a skupiny jako celku, zvědomování neukončených gestaltů a slepých míst ve skupinových aktivitách a ukončení skupiny.
Více o přednášejícím

Ester Neumanová

workshop o tématech párové Gestalt terapie: „Jsem na seznamu tvých povinností?“

workshop: 180 minut

Workshop o tom, co všechno děláme z lásky a potřeby být milováni. Budeme sdílet a zkoumat, jak můžeme jako pároví terapeuté napomáhat dvojici, aby zvýšila své uvědomění toho, co se ve vztahu děje, jak se blízkost mění v odcizení a živost ve vztahu je „umrtvována“ potřebou být co nejlepší a vše zvládat.
Více o přednášejícím

Alena Vávrová

Využití pískoviště ve vztahové terapii

workshop: 180 minut

Někdy slova nestačí a pro vztahový posun potřebujeme přizvat nějaký neverbální nástroj, který umožní klientům získat nový náhled na danou situaci, uvidět a pocítit lépe realitu druhého, vyjádřit emoce, potřeby a záměry, které se těžko formulují do slov, někdy nejsou ani plně uvědomované. Takovým neverbálním nástrojem může být např. terapeutické pískoviště s různými objekty. A jeho možné využití v terapii vztahu, páru či celé rodiny si ukážeme na tomto workshopu.
Více o přednášejícím

Martin Jára

Moje láska: Merleau-Ponty

workshop: 90 minut

Filozofické inspirace Gestalt terapie hledáme u Kiekegaarda, Bubera či Sartra - a opomíjíme Maurice Merleau-Pontyho. Přitom koncepty jako percepční víra, fenomenální pole, motorická intencionalita aj. si říkají o pozvání do naší teorie i praxe. Workshop, který proběhne v improvizované francouzské kavárně, nabídne silné myšlenky, podnětné diskuse, ale i drobná cvičení a analýzu jedné kazuistiky.
Více o přednášejícím

Marek Vozka

Gestalt a aplikovaná improvizace

workshop: 180 minut (přestávka v polovině)

Gestalt pracuje s pojmy „tedy“ a „teď“ – stejně jako aplikovaná improvizace – pojďme tedy tyto dva světy ještě více propojit. V rámci workshopu si vyzkoušíte, jak techniky aplikované improvizace Vám mohou pomoci při práci s klienty.
Více o přednášejícím

Tomáš Andrášik a Barbora Krčmářová

Na hraně kontaktu & s láskou k hravosti

workshop: 180 minut

Divadlo a psychoterapie k sobě mají velmi blízko. Stojí na estetice kontaktu, plné přítomnosti a schopnosti vnímat druhého člověka a doprovázet jej na jevišti (života). Ve workshopu se zaměříme na terapeutické kompetence v Gestalt terapii a jejich rozvoj prostřednictvím experimentace s jednoduchými nástroji hereckého tréninku.
Více o přednášejícím

Adi Hasanbašič

Krize jako příležitost být spolu

dialogický workshop: 180 minut (práce ve skupinách)

Cílem tohoto workshopu je sdílet osobní zkušenosti, krize (krizových situací) jako potenciálu být spolu a potkat se jako autentické lidské bytosti. Budeme přemýšlet, jak ten potenciál využít i když krize není. Podnět pro diskuzi a reflexi zkušeností, budou zkušenosti lektora z války (jako nejkreativnějšího období), období COVIDU a síťových setkáních v rámci Otevřeného dialogu a hnutí Hearing Voices.
Více o přednášejícím

Jana Vraspírová

Příběhy s láskou

workshop: 180 minut

Vyprávění příběhů v životě člověka je stejně staré jako lidstvo samo. Je pro člověka přirozené. Ráda bych představila využití tvorby příběhu nejen v dětské psychoterapii a dala inspiraci pro vaše klienty. Dozvíte se, jaké místo má příběh v terapii z teoretického hlediska, ale hlavně společně si zkusíme příběhy napsat.
Více o přednášejícím

Veronika Pavlas Martanová a Markéta Čermáková (Miláčková)

Psaní – terapie, nebo vášeň?

workshop: 180 minut

Prožívání formulované do slov, textů, příběhů – silná terapeutická metoda, mocný nástroj seberozvoje, účinný způsob předávání poselství. Propojíme se s vlastní všímavostí a rozvineme schopnost zachytit a vyjádřit prožitky formou literárních textů, které budeme sdílet vzájemně i s ostatními účastníky konference formou závěrečné výstavy.

Prosíme účastníky workshopu, aby si během konference dělali autentické poznámky, fotky, zapisovali myšlenky, pocity, obrazy z konference. V rámci workshopu budeme tyto črty zpracovávat do větších literárních útvarů.
Více o přednášejícím

Veronika Kuricová

Hanba a sebekritika ako následky zranení vo vzťahovej väzbe. Sebasúcit jako možnosť nápravy.

workshop: 180 minut

Pocity hanby sú u našich klientov veľmi časté, v terapii bývajú len zriedka kedy podchytené a málokedy dobre ošetrené. Hanba je hlboko vrytá do našich tiel a myslí, sprevádzaná sebekritikou a mnohokrát sebanenávisťou. Na tomto teoreticko – praktickom workshope by som rada predstavila koncept práce s hanbou a sebakritikou s rešpektom na neurobiológiu, vzťahovú väzbu a traumatológiu. Okrem teórie si spoločne vyskúšame viaceré praktické cvičenia pre prácu s hanbou a na podporu sebasúcitu.
Více o přednášejícím

Silvia Miklíková a Michal Miovský

Když vztah k návykové látce zastíní ostatní vztahy: Význam supervize v psychoterapii adiktologických pacientů

workshop: 180 minut

Workshop nabízí prostor pro širší reflexi, zastavení a prozkoumání terapeutických procesů při léčbě klientů/pacientů významně objevuje role užívání návykové látky (alkohol, léky, nelegální substance). Navazujeme tím na sérii předchozích workshopů a příspěvků představujících různé pohledy a východiska na práci s touto klientelou v podmínkách ambulantní péče. Nabízíme tak možnost zcela prakticky zaměřeného supervizního setkání s námi, prostřednictvím námi používaného a prověřeného klinického přístupu, který v sobě integruje Gestalt terapii i poznatky moderní adiktologie právě v podmínkách ambulantní práce. Supervize hraje zásadní roli v oblasti kvality poskytování péče, bezpečnosti klienta/pacienta i terapeuta. Je užitečným růstovým nástrojem zvyšujícím efektivitu práce a jejího etického rámce a pravidel. Zejména u takto citlivé skupiny klientů/pacientů je supervize nezbytnou součástí psychoterapie a nabízí terapeutům příležitost vhledu, podpory a zpětné vazby v tomto specifickém terapeutickém kontextu. Současně je cílem workshopu také poukázat na některé stereotypy pohledu na ambulantní psychoterapii adiktologických klientů/pacientů a předsudky s tím spojené – zejména v kontextu faktu, že je epidemiologicky velmi raritní, mít v terapii klienta/pacienta s téměř jakoukoli diagnózou, který by něco, někde, někdy či nějak neměl či nemá spojeného s návykovými látkami.
Více o přednášejícím

Michal PETR

Integrace psychedelické zkušenosti

workshop: 90 minut

Jaké jsou základní principy a nástroje? Jak zpracovat náročnou psychedelickou zkušenost (bad trip)?
Na co si dát pozor a jak podpořit sebe i doprovázeného?
Zaměříme se na tělově-emoční procesy a jejich důležitost pro posílení odolnosti a rozšiřování kapacity pro neběžné stavy vědomí. Dotkneme se role jiných metod při práci s psychedelickou zkušeností.
Více o přednášejícím

Martin Černý

Láska a harmonie

workshop: 90 minut

Láska je spojována s harmonií. Harmonii zřejmě nejvíce a nejsystematičtěji studuje jazzová harmonie, která zkoumá VZTAHY jednotlivých tónů, jejich souznění, funkci a kontext. Studium harmonie je tedy z gestalt pohledu studium kontaktu a jeho estetiky. Na workshopu budeme prozkoumávat estetiku kontaktu skrze auditivní (sluchovou) perspektivu a budeme zkoumat muzikální i nemuzikální fenomény. (K účasti na workshopu není potřeba hudební vzdělání, ani hudební sluch.)
Více o přednášejícím

Darina Fialová a Viktor Polák

Tango nebo Sólo? Tělový tanec v párové a rodinné terapii.

workshop: 90 minut

Zveme vás na tvořivý workshop o tanci v párové a rodinné terapii. Budeme si všímat tělové odtažitosti, sounáležitosti a plynutí v páru, které nám pomůže v terapeutické židli lépe rozumět nejistotám a konfliktům našich klientů. Experimentování s vlastním prožitkem lépe zakotví zkušenost při práci s polaritami uzemnění a vzdušnosti, mužsko-ženských principů. Přiblížíme vám naši dlouholetou zkušenost z práce s páry a rodinami, kde tělo hraje hlavní roli v chápání potřeb lásky a vztahovosti.
Více o přednášejícím

Elena Křivková a Michal Vybíral

FuckUp evening II

workshop: 90 minut

Workshop volně navazuje na FuckUp evening iniciovaný Barbarou Ernest a realizovaný Elenou Křivkovou a Michalem Vybíralem na konferenci v Mikulově. Cílem je zkoumat a mapovat přešlapy, nedošlapy, vpády, pády a propady ve své psychoterapeutické práci. Tedy podívat se na situace a vztahy, kdy jsme něco „podělali“.
Více o přednášejícím

Michal Vybíral

Jak (ne)milujeme ty, se kterými pracujeme?

workshop: 90 minut

Milujeme své klienty? Jak? Jak různě? Co prožíváme, chceme a/nebo se bojíme prožívat? Pojďme se supervizně a fenomenologicky nořit do hlubokých vztahových (a nejen jich) vod a polí terapeutické lásky a nechme se překvapovat, co se nám vynoří, primárně bez opěrných konceptů a konstruktů, ale možná i na ně dojde …
Více o přednášejícím

Kasia Kordylewska

Komiks-terapie

workshop: 180 minut

Podvědomí na nás promlouvá pomocí obrazů a symbolů, které dohromady zaznamenávají naší osobní cestu hrdiny. Komiksterapie je metodou, která nám dovoluje podívat se na svůj příběh z pohledu citlivého vypravěče. Během workshopu si účastník vytvoří komiks svého vlastního příběhu, a nahlédne tak na stopy, které formovaly jeho prožívání a vnímání světa.
Více o přednášejícím

Júlia Hálová

Terapeut v poli genderu

workshop: 180 minut

Téma genderu přináší nové výzvy i v oblasti psychoterapie. Jakým způsobům se můžeme v terapii s LGBT+ klienty dobře potkat a co terapeuty zastavuje v rozhodnutí pracovat s touto klientelou? Workshop se bude věnovat překážkám, které terapeuti zažívají v kontaktu s (nejen) gender nonkonformními osobami, a ještě důležitějším zdrojům, o které se opírají. Sdílení zkušeností v oblasti, kde máme víc otázek než jasných odpovědí.
Více o přednášejícím

Kateřina Ožanová

Rozvíjení soucitu a sebesoucitu v Gestalt terapii

workshop: 90 minut

Když se láska potká s utrpením, vzniká soucit. Proč ho s některými klienty*kami zažíváme a s jinými ne? A umíme ho uplatňovat sami vůči sobě? Jak spolu souvisí inkluze, empatie, láska a soucit a jaké místo mají tyto pojmy v kontextu Gestalt teorie? Zvu vás k zážitku hledání toho „měkkého místa v sobě“ a odkrývání možností, jak soucit a sebesoucit vědomě prožívat a rozvíjet třeba i navzdory výkonově zaměřenému a málo soucitnému prostředí. Workshop je inspirován poznatky psychotraumatologie (velké díky Mgr. Hance Vojtové) a moudrostí buddhismu.
Více o přednášejícím

Martin Krajča

Love is in the air

workshop: 180 minut

Na workshopu budeme kultivovat uvědomění a zcitlivění vůči atmosféře v poli dle teoretického přístupu Francesettiho a Roubala se zaměřením na oblast partnerských vztahů (v osobním či profesním životě). Použijeme tradiční techniky zvyšující tělesné uvědomění a rezonanci v terapeutickém poli.

Sebou: meditační či relaxační podložku, střízlivost. Za dobrého počasí se část workshopu může odehrávat venku.
Více o přednášejícím

Milan Bobek a Renata Bobková

Gestalt a tantra – Láska, sexualita, spiritualita a energie

workshop: 90 minut

Příležitosti a pasti tantrické spirituality z Gestalt pohledu – krátké představení tantrického konceptu propojení sexuální a životní energie; sdílení zkušeností z tantrického výcviku pro páry; několik prvků využitelných v našem osobním životě a případně i v práci s klienty; vyzkoušení si několika drobných energetických cvičení.
Více o přednášejícím

Erika Bíliková a Lucia Benč Orlická

Práca s traumatizovaným telom

workshop: 90 minut

Na tomto teoreticko – praktickom workshope sa pokúsime pomocou psychotraumatologického pohľadu viac porozumieť klientom s históriou traumy. Kontakt s telom je pre nich často ohrozujúci. Ako im môžeme pomôcť objaviť v sebe znovu zvedavosť a mať opäť odvahu svoje telo cítiť, vrátiť sa tak z toho, čo bolo vtedy a tam do tu a teraz? Návrat k pocitu bezpečia vo svojom tele im pomôže cítiť sa bezpečnejšie nielen s nami, ale cítiť sa tak viac aj vo svete. Môžu tak znovu napĺňať našu vrodenú potrebu po spojení.

V rámci workshopu si vyskúšame somatické intervencie na vnímanie telesných signálov zvnútra a aj cvičenia na ukotvenie pocitu bezpečia a pocitu spojenia s druhými.
Více o přednášejícím

Lenka Vávrová

Enviromentální metafory jako zdroj sebe/podpory

workshop: 90 minut

Dialog jako prvek sebereflexe či intervize vedeme se sebou jako (nejen) terapeuti.
V rámci péče o své duševní zdraví vás zvu k poznávání enviromentálních metafor, jež mohou být účinným zdrojem sebe / podpory. Pro porozumění pojmu v úvodu nastíníme teorii a rozlišování enviromentálních metafor. V následné praktické části se pokusíme o metaforické pojmenovaní současné situace, které zkusíme zachytit pomocí výtvarných prostředků a ukotvíme v laskavém tvaru společného sdílení.
Více o přednášejícím

Lenka Vávrová a Nina Schautová

Pohyb, barva, tvar

workshop: 90 minut

Worhskop zaměřený na hledání kreativních zdrojů uprostřed chaosu všedních dní. Vyzkoušíme si pohyb v různých variantách, který propojíme s výtvarným zpracováním.
Společně budeme prozkoumávat kontakt s klientem v terapeutickém poli. Podíváme se na kontakt s klientem jako na obraz. Můžeme sledovat jeho barvy, textury a tvary. Vlezeme si dovnitř obrazu a okusíme jej v prožitku, pocitu, pohybu.
Workshop je prožitkový a je vhodné jej využít supervizně.
Více o přednášejícím

Ondřej Ženka

Experimentální workshop k teorii pole

workshop: 90 minut

Pole. Všichni o něm mluví. Ale jak rozšířit vlastní vnímání pro kontakt s polem nebo situací? Ptal jsem se jiných terapeutů, jak to dělají, když chtějí vnímat perspektivu teorie pole. V první části workshopu se spolu na tyto vnitřní pohyby podíváme a nachytříme se. A v druhé, experimentální části, pak budeme hledat vlastní způsoby. Čistý experiment - úspěch nezaručen!
Více o přednášejícím

Monika Kašová

Aromaterapia a láska v psychoterapii

workshop: 90 minut

Workshop, ktorý umožní vyskúšať si účinky rôznych vôní a látok v éterických olejoch na emócie a prejavy lásky a nenávisti, hnevu, strachu a radosti v jednej chvíli. Praktické použitie aromaterapie ako silného senzorického nástroja na pochopenie vlastnej cesty lásky.
Více o přednášejícím

Barbora Šímová

METTÁ meditace – meditace dobrotivosti a její praktické využití

workshop: 90 minut

METTÁ meditace vychází z théravádového buddhismu. Je to tedy starodávná, léty prověřená metoda, jež rozvíjí dobré stavy mysli jako jsou laskavost. soucit, tolerance, klid, a naopak osvobozuje od nenávisti, hněvu. Během workshopu si v první řadě zažijeme praktický nácvik METTÁ meditace, budeme mít prostor pro sdílení zkušeností, diskuzi o využití v každodenním životě i možnosti využití v terapii. Nebude chybět ani krátký teoretický vstup.
Více o přednášejícím

Michaela Killarová

Moje totemové zvíře

workshop: 90 minut

Moje totemové zvíře - vnitřní léčitel. V tomto workshopu se pokusíme skrze imaginaci seznámit se svým vnitřním zvířetem a najít v něm zdroj pro svoji schopnost léčit druhé. Naše totemové zvíře je průvodce naším životem, ukazuje nám naše silné stránky i zranitelná místa a skrze kontakt s ním můžeme více zjistit o sobě samých.
Více o přednášejícím

Jak ovlivňuje fakt, že jsem žena moji profesi terapeutky.

workshop: 90 minut

Ženství - ovlivňuje nějak fakt, že jsem žena jak pracuji jako gestalt terapeutka? Jak ? Vstupuje do toho nějak fakt těhotenství, mateřství, klimakteria? Jde nám něco jako ženám lépe? Komplikuje nám nějak naše ženství práci? Mám sama od sebe v této roli nějaká očekávání? A má je ode mě společnost? Cítím se v bezpečí být terapeutkou a ženou zároveň? Ráda bych vás pozvala k otevření diskuse, co v našem prostoru České republiky znamená být psychoterapeutkou a ženou zároveň.

Ludo Novota

Terapia nie/je sranda

workshop: 90 minut

Humor, smiech a radosť v terapeutickom procese: kedy a ako nám pomáhajú, kedy sme to s nimi prepískli a kedy zmeškali príležitosť ich využiť. V krátkom workshope sa naladíme na vlnu zábavy a odľahčenia zážitkom na sebe a zdieľaním skúseností.
Více o přednášejícím

Michal Černík

Využití projektivních technik v supervizi

workshop: 90 minut

Mým cílem je sdílení vlastních zkušeností práce s projektivními technikami Violet Oaklanderové v průběhu supervizního setkání. Lze je kreativně a smysluplně používat jako nástroj zvýšení uvědomění supervidovaného. Zejména pak v případech, kdy tradiční rozbor případu nepřináší nový vhled či podporu do další práce s klientem.
Více o přednášejícím

Břetislav Passinger

Láska není to, ale já a ty

workshop: 90 minut

Představíme si model vztahu, který páry podporuje v terapii i mimo ni. Při párovém setkání slouží jako doplněk k fenomenologické práci – k edukaci a orientaci (o čem se bavíme) a pak k integraci (dohody, co s tím). Směřuje klienty od témat ke vztahovým vzorcům a zaměření se na proces. Mimo terapii klienty podporuje v přebírání odpovědnosti za vlastní procesy a ve tvořivé spolupráci při přenášení uvědomění z terapie do denního života. Workshop je mix zážitkové ochutnávky, přednášky a diskuze.
Více o přednášejícím

Ladislav Dvořák

Bůh v poli

workshop: 90 minut

Pozornost věnovaná přítomnému okamžiku nás upozorňuje na pomíjivost našich vjemů. Existuje něco, co tuto pomíjivost přesahuje? A pokud ano, jakým způsoben se s tím setkáváte? Pojďme to spolu prozkoumat v prožitkovém workshopu, ve kterém budete mít příležitost setkat se s touto „neviditelnou“ součástí našeho vztahového pole, a vyzkoušet si, jak s ní rozvíjet hlubší kontakt.
Více o přednášejícím

Roman Pilch

Láska a Gestalt jako bojové umění

workshop: 90 minut

Zajímá vás, jak spolu souvisí láska, gestalt terapie a bojové umění WingTsun? Pak přijměte pozvání na tento dynamicky koncipovaný workshop a zažijte na sobě základní principy bojového umění WingTsun, které vám zřetelně a jednoduše odhalí zákoutí lásky i vztahu v terapii. Na praktických principech si ukážeme některé jejich aspekty. Podíváme se blíže na jejich podobnosti i rozdíly. Každý pohyb vám pomůže novým způsobem uchopit témata hranic, odvahy i přijetí. Povídat a ukazovat si budeme i různá pojetí konfliktu. Dozvíte se například, že jde o setkání dvou polí, dvou hranic, které však nutně nemusí být vždy negativně chápáno. Jako účastníci si odnesete poznání, že tyto principy fungují.
Více o přednášejícím

Pavla Linhartová, Adéla Látalová

Psychoterapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti: Gestalt vs. Dialektická behaviorální terapie (DBT)

workshop: 90 minut

DBT je jedním z nejefektivnějších přístupů k léčbě pacientů s hraniční poruchou osobnosti. Terapeuti s jiným než behaviorálním zaměřením jsou často přesvědčeni, že nemohou dělat DBT. Cílem příspěvku je představit podobnosti a odlišnosti gestalt terapie a DBT a podpořit gestalt terapeuty v zájmu o DBT a implementaci efektivních prvků a principů DBT v individuální psychoterapii.
Více o přednášejícím

Prezentace k přednášce

Bohunka Zbíralová, Kamila Petrová

Láska - propojení mužského a ženského principu

workshop: 120 minut

Zážitkový workshop, při kterém budeme s lehkostí a hravostí zkoumat mužský a ženský princip a pak se pokusíme o jejich propojení. K tomu využijeme Gestalt experimentu a rituálu mistrů andské tradice.
Více o přednášejícím

Dagmar Doubková

Arte v supervizi

workshop: 180 minut

Arteterapeutické tipy a nápady do supervize,
Arte ve skupinové supervizi,
Ochutnávka Land artu
Více o přednášejícím

Zdeňka Voštová

Environmentální žal jako cesta k láska-vosti (odolnost a regenerace v časech klimatické krize a globálních nejistot)

workshop: 90 minut

Jak láskyplně naložit s tíhou klimatické a environmentální krize? Bezmoc, strach, vztek, smutek či vina jsou legitimní a zdravá reakce s ohledem na fakt, že čelíme závažnému ekologickému rozvratu. Na workshopu se společně dotkneme naší bolesti týkající se světa a propojíme se s principy regenerativní kultury, jako jsou biocentralita, vzájemnost a rovnováha mezi péčí o sebe a péčí o svět.
Více o přednášejícím

Michaela Krtičková

Pro nemoc zavřeno aneb jak terapeuti pečují o vlastní zdraví?

workshop: 90 minut

Workshop o tom, že i terapeuti mohou být nemocní – ať už se jedná o tělesnou nemoc, vyčerpanost či psychické obtíže. Jak se sebou v takových chvílích zacházíme? Jak vůbec pečujeme o své zdraví a jaké dopady má případná nemoc na naší práci? Přijďte prozkoumat, jak to máte vy, a vzájemně se inspirovat.
Více o přednášejícím

Lenka Terezie Růžičková

Mindfuldance

workshop: 90 minut

Autorský projekt Mindfuldance je integrací různorodých pohybových a tanečních cvičení (prvky biosyntézy, Feldenkraisovy metody, primitivní exprese, tanečně pohybové terapie apod.) ukotvených v mindfulness přístupu. Pohyb je zde prostředkem pro prožitek bdělé pozornosti upřené k sobě samým, podpořený přijetím, otevřeností a chutí experimentovat.
Více o přednášejícím

Iva Hinková, Marian Chrasta

FREUNDSTALT – Gestalt laskavosti

workshop: 90 minut

Prozkoumávání, jeslti na základě lepšího uvedmění a sebepoznání dospějeme k posílení laskavosti nebo k většímu egoizmu. Vede zpevnění hranic k větší bezohlednosti nebo laskavosti?
Více o přednášejícím

Michaela Bolcková, Marika Dvořáková, Lucie Papíková

GESTALT PUB QUIZ - Život jako film

workshop: 90 minut

Je podvečer na konferenci a všichni máme co zpracovávat. Pojďme to nějak odlehčit a klidně s drinkem v ruce. Čekají vás známé i méně známé ukázky filmů a seriálů, okořeněné gestalt optikou. Smějeme se u Přátel zas a znovu. Co to ale vlastně Rachel dělá jazykem gestaltu? A pomůže nám to nějak v naší praxi s klienty? Pojďme se společně pobavit, zasmát, a tak trochu zasoutěžit. Utvořte svůj vlastní tým, nebo přijďte sami a tým vytvoříme na místě. Těšíme se na vás!
Více o přednášejícím

Registrace

Velice nás těší váš zájem o konferenci Gestalt lásky. V tuto chvíli je konference naplněna.

Aktivní účast


Pokyny pro aktivní účastníky ke stažení zde.

Dobrovolníci

Velice nás těší váš zájem o konferenci Gestalt lásky. Dobrovolnická účast je v tuto chvíli naplněna.

Informace pro registrované dobrovolníky a tlumočníky pošleme v průběhu dubna.

Pre-Workshop

Téma: Vývoj dětí podle rodinného modelu Gestalt terapie

Lektoři:

Giovanni Salonia a Valeria Conte (IT) velmi zkušení Gestalt rodinní terapeuté, lektoři několika Gestalt institutů v Itálii a lektoři postgraduálních výcviků Gestalt rodinné terapii v Itálii, v ČR a v Polsku.

Termín:

Čtvrtek 2. května 2024, celodenní workshop 9:30 - 18:00 (včetně pauzy na oběd), celkem 7 hodin (do prostoru je možné přijít od 9:00)

Místo:

Institut dětského poradenství a terapie INDEPT, zvoňte na zvonek INDEPT, Pod Marjánkou 1675/41, Praha 6 - Břevnov.
Do prostoru se hodí mít vlastní přezůvky.

Doprava na místo:

MHD: zastávka tramvaje 22, 25 Drinopol, zast. autobusu 180 Kajetánka (Zličín-Nem. Motol-Dejvická)

Autem: místo najdete, ale parkování před domem je v modré zóně, tedy tvrdě placené. Místa zdarma najdete o kus dál, na Bílé hoře, na Vypichu nebo na Strahově, tzn. přijet trochu dříve a popojet si pak 3 stanice tramvají. Na začátku ulice (cca 300 m) nebo v ulici Mládeže (cca 150 m) je již placení výrazně nižší a časově neomezené. Více o zónách na www.parkujvklidu.cz.

Překlad semináře z italštiny zajištěn.
Účastníci získají potvrzení o účasti na semináři.

Anotace k workshopu

Původní rodina je matricí identity, je nevyhnutelným a neodstranitelným základem identity každého. Jedinečnost člověka vychází z nepřetržitého procesu adaptace na rodinné vztahy a zároveň adaptace těchto vztahů na vývoj jednotlivých členů rodiny. Předpoklad rodiny jako hermeneutického principu vyžaduje epistemologickou změnu: přechod od individuální či intrapsychické perspektivy k perspektivě vztahové. Rodinná terapie v Gestalt kontextu zkoumá funkce rodinného já tak, aby odhalila touhy a záměry rodiny k růstu nebo k jeho narušení.

FAQ

5. OZNÁMENÍ INFORMAČNÍ DOPIS KE STAŽENÍ ZDE

Kde se konference koná?

Konference se koná ve čtyřhvězdičkovém hotelu na samotě u Sečské přehrady v Pardubickém kraji. Vybrali jsme pro vás opět toto komfortní místo se skvělým wellness centrem, obklopené přírodou, na základě skvělých zkušeností z roku 2017, kdy jsme zde pořádali 5. českou konferenci Gestalt psychoterapie "Pátý element: Setkání". Tak jako všude, i zde ceny vzrostly.

Je konference akreditovaná?

Akce je akreditovaná AKP ČR a ČLK JEP.

Kolik stojí registrace?

5 700 Kč Včasný registrační poplatek do 31.12. 2023
6 500 Kč Registrační poplatek
7 000 Kč Registrační poplatek od 1.4. 2024
4 200 Kč Registrační poplatek aktivní účast
4 200 Kč Registrační poplatek dobrovolník / dobrovolnice

Registrační poplatek tlumočník / tlumočnice bez poplatku
4 200 Kč Doprovodná osoba

Co zahrnuje registrační poplatek?

Registrační poplatek zahrnuje: program konference, kávové přestávky, večeři v pátek, oběd v sobotu, bohatý sobotní raut a hudební program. Zajistili jsem pro vás dostatek konferenčních salonků včetně potřebné techniky.

Oběd v pátek a v neděli je volitelný.

Kdy konference začíná?

Zahájení konference úvodní slovem organizátorů je v 15:30. Konferenci otevře plenární přednáškou Giovanni Salonia.
Registrace je od 12:00, Check in od 15:00.

Konference je akreditována AKP ČR a ČLK JEP.

Jak se mohu přihlásit na jednotlivé akce programu konference?

Přihlašování na přednášky a workshopy bude spuštěno 8. března 2024 přes aplikaci Eventee. Aplikace bude ke stažení přes QR kod na webových stránkách. V aplikaci si po přihlášení jednoduše vytvoříte svou agendu konference.

Jaké jsou storno podmínky?

Jaká důležitá data bych neměl/a prošvihnout?

Proč musím objednávat snídani zvlášť?

Snídaně není zahrnuta v ceně ubytování a podle hotelových pravidel je povinná. Objednáte jednoduše při on-line registraci.

Kdy se platí city tax?

Poplatek městu není v ceně ubytování a bude hrazen na místě na recepci hotelu.

Jaký bude doprovodný program?

Ani letos nezapomínáme na důležitost doprovodného programu. Svou účast opět přislíbili šťavnatí Juicy Freak s geniální zpěvačkou Annamáriou d’Almaidou - vítězkou soutěže The Voice Česko Slovensko 2019. Máte se na co těšit!

Ubytování

Rezervovali jsem pro vás ubytování v Kongres hotelu Jezerka a v Hotelu Kapitán.

Ubytování si objednáte při registraci.

Kongres hotel Jezerka

Moderní hotel zaměřený na firemní akce a rekreační pobyty se nachází v krásné přírodní oblasti východních Čech, v samém srdci CHKO Železné hory na břehu Sečské přehrady. Okolí hotelu je jako stvořené pro rekreaci, odpočinek a sportovní či kulturní aktivity.

Hotel Jezerka nabízí několik typů ubytování v hlavní budově, v dependance a v chatkách. Z kapacitních důvodů vás žádáme o maximální využití pokojové kapacity, včetně levnějšího ubytování na cca 70 přistýlkách.

Ceny – Kongres hotel Jezerka

Kongres hotel Jezerka cena za pokoj/noc cena za lůžko/noc
2L pokoj Standard 2 300 Kč 1 150 Kč
2L pokoj Superior/Komfort (1x přistýlka) 2 600 Kč 1 300 Kč
přistýlka Superior/Komfort 500 Kč
4L apartmá (4L+ 2x přistýlka) 4 600 Kč 1 150 Kč
přistýlka 4L apartmá 500 Kč
2L apartmá (2L+ 2x přistýlka) 3 100 Kč 1 550 Kč
přistýlka 2L apartmá 500 Kč
Kongres hotel Jezerka dependance cena za pokoj/noc cena za lůžko/noc
2L pokoj Dependance 1 950 Kč 975 Kč
3L pokoj Dependance 2 760 Kč 920 Kč
2L relaxační pokoj Dependance 2 800 Kč 1 400 Kč
Kongres hotel Jezerka chatky cena za pokoj/noc cena za lůžko/noc
4L chatka (4L + 1x přistýlka) 2 300 Kč 575 Kč
přistýlka chatka – nutné vlastní lůžkoviny nebo spacák 500 Kč

Ceny jsou kalkulovány dle plánovaného ceníku Hotelu Jezerka na rok 2024.

Snídaně není v ceně ubytování, dle hotelových pravidel je povinná. Cena: 250,- Kč

Velice bohatá snídaně obsahuje teplý a studený bufet, sortiment uzenin, sýrů, slané a sladké pečivo, vaječné pokrmy, med, džem, ovoce, zelenina, jogurt, káva, čaj, mléko, džusy, cereálie. Snídaně jsou podávány od 7.30 do 10.00 hod v hlavní hotelové restauraci formou bufetu. Snídani si objednejte v sekci stravování v registračním formuláři.

Více informací o ubytování v hotelu Jezerka najde zde: https://www.jezerka.cz/ubytovani

Wellness & Spa

Hotel Jezerka nabízí jedno z nejmodernějších Wellness & Spa v České republice. Přijďte se ponořit do oázy klidu a harmonie v příjemném prostředí o celkové rozloze 800 m². Wellness nabízí velký zážitek a příjemnou relaxaci.

Ubytovaní hosté mají v rámci pobytu vstup do části Akvafit centra na hodinu denně zdarma (1 noc = 1 hodina). Provozní doba 7:00 – 21:00

Pro vstup do části Wellness & Spa mají ubytovaní hosté zvýhodněné vstupné. Provozní doba 13:00 – 22:00

Více informací zde: https://www.jezerka.cz/wellness-spa

Ubytování si objednáte při registraci.

Hotel Kapitán

Příjemný Hotel Kapitán je na břehu Sečské přehrady v pěší dostupnosti od Kongres hotelu Jezerka. Hotel nabízí pohodlné ubytování ve dvoulůžkový a čtyřlůžkových pokojích v kategorii B se společným sociálním zařízením. Kategorie A s vlastním sociálním zařízením nabízí třílůžkové pokoje, třílůžková a čtyřlůžková apartmá.

Ceny – Hotel Kapitán

Hotel Kapitán cena za pokoj/noc cena za lůžko/noc
2L pokoj kategorie B 1 000 Kč 500 Kč
4L pokoj kategorie B 2 000 Kč 500 Kč
3L pokoj kategorie A 2 670 Kč 890 Kč
4L apartmá kategorie A (4L + 1x přistýlka) 4 000 Kč 1 000 Kč
přistýlka apartmá 500 Kč
3L apartmá kategorie A 3 000 Kč 1 000 Kč

Ceny jsou kalkulovány dle plánovaného ceníku Hotelu Kapitán na rok 2024.

Bufetová snídaně není v ceně ubytování, dle hotelových pravidel je povinná. Cena: 190,- Kč. Snídani si objednejte v sekci stravování v registračním formuláři.

Ubytování si objednáte při registraci.

O nás / kontakty

Odborné i organizační dotazy posílejte písemně e-mailem na: gk2024@evera.cz.
Kontakt: Veronika Fišerová 731 573 668
Konferenci Gestalt lásky 2024 pořádá institut IVGT ve spolupráci s agenturou Evera.

Přípravný tým IVGT

Markéta Chlupová

je individuální, skupinová a rodinná terapeutka s 25-letou praxí ve zdravotnictví a soukromém sektoru. V IVGT působí od roku 2017 jako procesní terapeutka a je členka kmenového týmu.

Ester Neumanová

je psycholožka, Gestalt terapeutka, lektorka a supervizorka. Spolupodílela se na organizaci několika předchozích Gestalt konferencí.

Alena Vávrová

je dětská psycholožka a Gestaltterapeutka, poradkyně pro rodiče a rodinná terapeutka, ředitelka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT s.r.o. Má soukromou praxi, zároveň se věnuje vzdělávání Gestalt terapeutů a dětských psychoterapeutů v Čechách i v zahraničí. V IVGT působila jako interní lektor od roku 2006, nyní je externí lektorkou.

Organizační tým Evera

Veronika Fišerová

založila a vede kongresovou a incomingovou agenturu Evera dříve Easy Prague. Je podepsána pod organizací mnoha mezinárodních (ISSA, OSF, NAS,) i českých konferencí (Gestalt konference 2017). V roce 2007 organizovala Mezinárodní konferenci EECERA, která získala titul největší kongresová událost roku.

Karel Fišer

spoluzakládal agenturu Easy Prague. Jako organizátor a PR manažer má na kontě stovky akcí (např. Nadace D. a V. Havlových VIZE 97). Založil a vede z. s. Voicecamp a z. s. Terravia . Je členem ČAP, absolvoval mj. výcvik v integrativní Gestalt psychoterapii. Od roku 2013 působí jako psychoterapeut v pražském Programu Pilot, provozuje vlastní praxi. Externě spolupracuje s řadou organizací.

Fotogalerie

Video záznam konference Gestalt lásky 2024

Playlist konference Gestalt lásky 2024

Fotogalerie konference Gestalt lásky 2024

Místo akce

Hotel Jezerka s.r.o.

Ústupky 278
538 07 Seč

Recepce
T: +420 469 676 327
T: +420 469 676 354
E: recepce@jezerka.cz