03. 05. 2024 - 05. 05. 2024

7. česká konference
Gestalt psychoterapie GESTALT LÁSKY

člověk – vztah – rodina – skupina

3.- 5. května 2024 - Kongres hotel Jezerka, Seč, ČR.

Konference je akreditována AKP ČR a ČLK JEP

O konferenci

Motto:

„Naše planeta nepotřebuje více úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.“ (Dalajláma)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme k účasti na 7. české konferenci Gestalt psychoterapie, GESTALT LÁSKY 2024.

Přijďte si užít společné setkání plné vzájemné inspirace, podpory, humoru, tance a pospolitosti.

Během třiceti let svého života získala česká Gestalt komunita obrovský potenciál. Je nám ctí, že vytváříme prostor pro setkání tohoto společenství. Přejeme si, aby byla konference podporou tolik potřebnou pro náročnou a důležitou činnost, kterou psychoterapie a práce s lidmi zaujímá ve společnosti.

V roce 2020 jsme se poprvé zamýšleli nad tématem 7. Gestalt konference. Měla se původně konat v roce 2021 a termín vycházel na 30.dubna, tedy předvečer svátku lásky. Symbolika čarovné noci 30.dubna a následující 1.máj nás tehdy jasně navedly na téma lásky.

Když jsme pak kvůli covidové pandemii v našich on-line setkáních opakovaně posouvali termín konání konference, stalo se téma lásky, soudržnosti, naděje a vzájemné podpory tématem i nadále spojujícím, tématem posilujícím v atmosféře obav, nejistot a společenské polarizace.

Pandemická vlna doznívala a zatímco my se rozhodli vyčkat na dobu, kdy se budeme konečně moci naživo potkat, v Evropě v naší těsné blízkosti se rozhořela válka. Opět jsme vnímali vlnu lásky - soucitu, sounáležitosti, otevření srdcí pro pomoc, domovů pro přijetí utíkajících před boji. A také znovu velkého strachu, agrese, rozdělení.

Až budeme na začátku května 2024 zahajovat naši Sedmou konferenci, budeme mít za sebou zkušenosti, které valná většina z nás buď neznala vůbec, nebo jen z vyprávění či z dějepisu.

A tak pojďme společně zvednout téma lásky a jejích podob v kontextu těchto zkušeností osobních i profesních, v kontextu terapeutické práce a Gestalt modality.

Těšit se můžete na zajímavé přednášky a workshopy českých i zahraničních lektorů.

Program

Všem našim váženým a milým Gestalt kolegům a kolegyním oznamujeme,

že jsme v plném proudu příprav 7. české konference Gestalt psychoterapie GESTALT LÁSKY 2024, která se uskuteční od 3. 5. do 5. 5. 2024 v Kongresovém hotelu Jezerka - v malebné krajině Železných hor, na břehu Sečské přehrady.

Spouštíme pro vás webové stránky. Najdete zde informace ke konferenci, můžete se připojit ke společnému vytváření obsahu konference přihlášením k aktivní účasti, přihlásit se jako dobrovolník a tlumočník.

On-line registrace a rezervace ubytování bude spuštěna 1. listopadu 2023. Výše registračního poplatku bude stanovena poté, co vláda rozhodne o definitivní výši DPH služeb. Rovněž čekáme na aktualizované ceny hotelu Jezerka na rok 2024.

V roce 2024 jsme navýšili kapacitu prostorů pro přednášky a workshopy. Začínáme blokem již v pátek od 15:00. Vznikl tak velký prostor pro vaši aktivní účast. Těšíme se na vaše abstrakty.

Gestalt konference je místem setkání hostů ze zahraničí, zástupců Gestalt institutů, osobností české a slovenské Gestalt komunity. Někteří z nich již přislíbili své přednášky, workshopy či panely, můžete se např. těšit na:

Přednášky

Giovanni Salonia (IT)

Nové výzvy a potenciál blízkých vztahů v postmoderní době.

přednáška: 90 minut

Dnes se objevují nové vztahové styly, nové způsoby prožívání intimních vztahů, emočních a sociálních. Abychom mohli lépe pochopit obtíže v těchto vztazích, ale také jejich potenciál, je nutné dobře pochopit sociální a kulturní změny kontextu, ve kterém v současné době žijeme. A o tom bude tato přednáška, následovaná diskusí na toto téma.

Giovanni Salonia je Gestalt psychoterapeut a rodinný terapeut, teolog, ředitel GTK v Raguse na Sicílii, v Římě a v Benátkách a lektor GT v Itálii i ve světě, autor mnoha publikací, lektor Postgraduálního výcviku v GRT v Praze.

Frans Meulmeester (NL)

Jak si udržet v práci vitalitu a nadšení?

přednáška: 90 minut

Přednáška o našem profesním životě, jak se můžeme postarat o sebe i druhé v naší praxi a organizaci, kde pracujeme.

Frans Meulmeester pracuje více než 35 let jako Gestalt trenér, terapeut, kouč, supervizor a konzultant, člen EAP a EAGT. Mnoho let byl lektorem bývalého MultidiMens Gestalt Institute v Belgii, který byl jedním ze zakladatelů IVGT, Gestalt institutu v Praze. Spolupodílel se na budování Gestalt institutu v Sofii, v Tbilisi v Gruzii, Kathmandu v Nepálu a v Jerevanu v Arménii. O své práci říká: „Práce v jiných zemích a jiných kulturách mne obohacuje mě a prohlubuje mé chápání vlastní kultury, představ o tom, co považuji za samozřejmé.“

Jan Roubal

Supervize v Gestalt terapii: kroky, rozcestí a nástroje

přednáška: 90 minut

Podobně jako psychoterapii můžeme i supervizi vidět jako delikátní směs vědy, umění a řemesla. Tato přednáška se zaměří na řemeslné aspekty supervize v Gestalt terapii. Nabídne praktická vodítka, jak může supervizor terapeuta různými způsoby podpořit a také kdy určitý způsob podpory použít.

doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. je psychoterapeut, psychiatr, supervizor a lektor psychoterapeutických výcviků v ČR i mezinárodně. Vyučuje na katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se také účastní práce Centra pro výzkum psychoterapie.

Juraj Rektor

Který pohled na proces? Aneb Zinker nebo Burley?

přednáška: 45 minut

V přednášce se podíváme na rozdíl mezi energetickým modelem Josepha Zinkera a fenomenologickým pojetím procesu Todda Burleyho. Zdůrazníme význam kognitivních aspektů procesu a využití v terapeutické práci. Popíšeme sekvenci narušení kontaktu a sekvenci uvědomování v terapii.

MUDr. Juraj Rektor je psychiatr, žije v Přerově, pracuje Psychosociálním centru Přerov (www.psyche.cz). Po výcvicích v dynamické skupinové terapii a individuální psychoanalýze absolvoval výcvik v Gestalt terapii s GATLA (USA) a GPTI (GB). Je certifikován oběma instituty. Je trenérem v DIALOGu a v GATLA. Je předsedou psychoterapeutické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP a vedoucím Subkatedry lékařské psychoterapie IPVZ.

Jan Vávra

Vývojové principy ve vztazích a psychoterapii

přednáška: 90 minut

Důvěra, přijetí, podpora, otevřenost a respekt, nezávislost. Tyto vztahové potřeby či principy se vývojově objevují a formují náš vztah ke světu a k druhým, proto jsou důležitými tématy v rodičovství. Ale i při terapii mají své velmi důležité místo, a to jak ve vztahové perspektivě terapie, ve spoluutvářeném poli, tak i ve vývoji a životě klienta a v metapozici a uvědomění terapeuta. A na tato témata se blíže podíváme v této přednášce a diskuzi.

Mgr. Jan Vávra - Gestalt psychoterapeut. Působí jako psychoterapeut v individuální soukromé praxi s jednotlivci a páry. Dále jako lektor rodičovských dovedností, zástupce Gordon Training International pro programy Výchova a Škola bez poražených a moderátor podcastu Rodičovská posilovna. Je spoluautorem online kurzu a knihy "Rodičovství jako cesta" s manželkou Alenou Vávrovou a projektu "Rodičovská posilovna".

Alžběta Michalová

Terapeutická práce s metaforou v rodičovské skupině

přednáška: 90 minut

Využití metafory při práci s rodičovskou skupinou nabízí odlehčení, které téma rodičovství určitě uvítá. Účastníci se seznámí s audiovizuální terapeutickou pohádkou pro rodiče Střípek naděje a konceptem strukturované rodičovské skupiny inspirované metaforickým poselstvím pohádky se zaměřením na sebe podporu v rodičovství.

PhDr. Alžběta Michalová, psycholog, psychoterapeut, pracuje v oblasti školního a rodinného poradenství, diagnostiky a psychoterapie. Zaměřuje se na terapeutickou péči s dětmi/adolescenty a na skupinovou terapii. Je lektorkou v INSTEP a INDEPT, je členkou ČAP.

Tomáš Andrášik a Barbora Krčmářová

Proč Gestalt terapeuti milují divadlo?

přednáška: 90 minut

Divadelní zkušebna a jeviště jako unikátní laboratoř kontaktu, která podporuje tělesnost, experimentální přístup a rozvíjí umění terapie. V přednášce představíme aplikaci prvků divadelního tréninku do prohlubování terapeutických kompetencí i práce s klienty. Popíšeme také teoretické mosty, které využití divadelních metod v Gestalt terapii ukotvují.

Tomáš Andrášik je psychoterapeut pracující s dospělými a skupinami v soukromé praxi. Absolvent INSTEPu a postgraduálu H.C.C. Instituto di Gestalt v Itálii. Provází sebezkušenostní skupiny i mezinárodní kurzy v Gestalt theatre. Aktivně hraje a lektoruje improvizační divadlo a aplikované drama.

Barbora Krčmářová je psychoterapeutka, krizová interventka a lektorka, absolventka IVGT. Pracuje s dospělými, páry a skupinami v soukromé praxi. Věnuje se aplikaci improvizace a storytellingu do terapeutické a lektorské praxe. Aktivně hraje a vede tréninky improvizačního divadla.

Adi Hasanbašič

Zkušenost “psychózy” a Slyšení hlasu jako kreativní adaptace

přednáška: 90 minut

Pomocí Gestalt konceptů kreativní adaptace a paradoxní teorie změny představuji smysluplnost a “logiku psychotického pole” a zkušenosti slyšení hlasů. Zároveň se opírám o znalosti z oblasti traumatu a mezinárodního přístupu slyšení hlasů při porozumění zkušenosti “psychotického pole”. Významnou součástí přednášky je otevřená diskuze a sdílení zkušeností z praxe.

Dipl. Psych. et Mgr. et M. Psych. (Gest) Adi Hasanbašić (1985) je psycholog, sociální a kulturní antropolog (specializace z Vizuální antropologie se zaměřením na psychiatrickou antropologii - Pardubice), absolvoval Výcvik z Otevřeného dialogu, Mgr. z Gestalt psychoterapie na Maltě. Pochází ze Sarajeva, posledních 6 let bydlí a pracuje v Praze jako case manager v CDZ pro Prahu 8, zároveň má svoji soukromou terapeutickou praxi. Zajímá se o témata jako jsou: krize, trauma, neobvyklé zkušenosti, dialog a fenomenologie “šílenství”. Je členem spolku Narativ a koordinátor sítě Slyšení hlasu pro ČR. Je členem EAGT, EAP a ČAP.

Panelové diskuze

Gestalt Plus - Jan Roubal, Stáňa Dudová, Martin Jára, Jirka Drahota

Pole ze čtyř stran

panelová diskuze: 180 minut

Anotace se připravuje.
Gestalt Plus je platforma pro další vzdělávání v Gestalt terapii. Založily ji čtyři výrazné osobnosti české Gestalt scény. Mezi projekty Gestalt Plus patří postgraduální výcvik, Arte & Gestalt a také supervizní výcvik.

Workshopy

Giovanni Salonia a Valeria Conte (IT)

Vývoj dětí podle rodinného modelu Gestalt terapie

pre-workshop

Původní rodina je matricí identity, je nevyhnutelným a neodstranitelným základem identity každého. Jedinečnost člověka vychází z nepřetržitého procesu adaptace na rodinné vztahy a zároveň adaptace těchto vztahů na vývoj jednotlivých členů rodiny. Předpoklad rodiny jako hermeneutického principu vyžaduje epistemologickou změnu: přechod od individuální či intrapsychické perspektivy k perspektivě vztahové. Rodinná terapie v Gestalt kontextu zkoumá funkce rodinného já tak, aby odhalila touhy a záměry rodiny k růstu nebo k jeho narušení.

Nové perspektivy výzkumu dětí: Spolurodičovství v Gestalt terapii

2x workshop: 180 minut

Spolurodičovství (co-parenting) můžeme vnímat jako nové paradigma pro vztahovou terapeutickou práci v Gestalt terapii. Pocit bezpečí v životě dítěte a jeho naplněný osobní život vždy spoluvytváří rodičovský pár, vztah mezi rodiči a jejich spolupráce. Perspektiva triadické vize růstu je v souladu s nedávnými studiemi o vývoji dítěte. Workshop se zaměří na to, jak věnovat pozornost tomuto primárnímu trojúhelníku (rodiče a dítě) a jak stavět vztah mezi rodiči do středu evolučního procesu rodiny a dítěte, to znamená jak se dívat na změny dítěte ve vztahové, procesní a fenomenologické logice.

Giovanni Salonia je Gestalt psychoterapeut a rodinný terapeut, teolog, ředitel GTK v Raguse na Sicílii a lektor GTK po celé Itálii, autor mnoha publikací, lektor Postgraduálního výcviku v GRT v Praze.
Valeria Conte je Gestalt terapeutka a rodinná terapeutka, lektorka Gestalt institutu v Římě, Benátkách a na Sicílii, lektorka Postgraduálního výcviku v GRT v Praze.

Frans Meulmeester (NL)

Láska a legrace: Je to karma nebo jen Bůh, který miluje legraci?

workshop: 180 minut

Zamilovanost je úžasná věc, může přinést spoustu radosti a zároveň v našem životě vytváří různé turbulence. Uvědomění a humor nám mohou pomoci situaci zvládnout. Během workshopu budeme sdílet a zkoumali vlastní prožívání a vzorce chování související s láskou: být zamilovaný a budovat milostný vztah. Doufejme, že to také pomůže účastníkům lépe si uvědomit své prožívání a jednání a efektivněji je zvládat.

Frans Meulmeester pracuje více než 35 let jako Gestalt trenér, terapeut, kouč, supervizor a konzultant, člen EAP a EAGT. Mnoho let byl lektorem bývalého MultidiMens Gestalt Institute v Belgii, který byl jedním ze zakladatelů IVGT, Gestalt institutu v Praze. Spolupodílel se na budování Gestalt institutu v Sofii, v Tbilisi v Gruzii, Kathmandu v Nepálu a v Jerevanu v Arménii. O své práci říká: „Práce v jiných zemích a jiných kulturách mne obohacuje mě a prohlubuje mé chápání vlastní kultury, představ o tom, co považuji za samozřejmé.“

Diego Marín (ESP)

"Gestalt divadlo, zkratka k vědomí a svobodě"

workshop: 180 minut

Zážitkový workshop, ve kterém představímemožnosti využití Stanislavského divadla prožitku (herec psychologicky splyne s postavou) v rámci Gestaltu jako platného nástroje pro práci s podosobnostmi a mechanismy kreativního přizpůsobení klienta.
Workshop se bude zabývat podobnostmi mezi Gestaltem a divadlem a také vás seznámís tím, jak lze Gestalt divadlo využít při práci s polaritami. Sami si vyzkoušíme, jak lze koncept polarit řešit do hloubky prostřednictvím Gestalt divadla, prostřednictvím práce“ antagonistou“ i vytvářením improvizovaných scén.

Diego je absolvent práv, odborník na zážitkové učení, Gestalt terapeut a lektor psychoterapie, žije v Murcii na jihu Španělska, kde pracuje se skupinami i individuálními klienty. Absolvoval tříletý trénink ve španělské škole Teatro Terapia Gestalt u Claudie Fres, se kterou pravidelně spolupracuje. V současné době facilituje terapeutické skupiny Gestalt Theatre v pěti městech ve Španělsku a provází mezinárodní workshopy GTT např. v ČR, Dánsku či Irsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami. Je ředitelem školy Gestalt divadla v Murcii (www.teatrogestalt.com.)

Josta Bernstädt (DE)

Vedení skupiny s všímavostí a přítomností

2x workshop: 180 minut

Workshop bude probíhat formou přímé skupinové práce ve formátu „fishbowl“. Následuje reflexe metody se skupinou pozorovatelů doplněná o teoretický vstup a srovnání se zkušenostmi účastníků z vnitřní skupiny. Budeme se věnovat následujícím tématům:

Bezpečný skupinový kontext vyžaduje jasnou orientaci a hranice, aktivace skupinové akce tady a teď, poskytování vyvážené, stručné a konkrétní zpětné vazby, všímavost ke kontaktnímu cyklu jednotlivce a skupiny jako celku, zvědomování neukončených gestaltů a slepých míst ve skupinových aktivitách a ukončení skupiny.

Dipl. Psych. Josta Bernstädt vystudovala psychologii v Berlíně. Vzdělání v oblasti Gestalt a body terapie včetně supervizního výcviku získala ve Velké Británii. Spoluzaložila Gestalt institut v Edinburghu. Téměř 30 let žije a pracuje v Německu jako Gestalt terapeutka, supervizorka školitelka. Má bohaté profesní zkušenosti v ambulantní a klinické praxi. Jejími hlavními oblastmi zájmu je práce se skupinou a léčba závislostí.

Ester Neumanová

workshop o tématech párové Gestalt terapie: „Jsem na seznamu tvých povinností?“

workshop: 180 minut

Workshop o tom, co všechno děláme z lásky a potřeby být milováni. Budeme sdílet a zkoumat, jak můžeme jako pároví terapeuté napomáhat dvojici, aby zvýšila své uvědomění toho, co se ve vztahu děje, jak se blízkost mění v odcizení a živost ve vztahu je „umrtvována“ potřebou být co nejlepší a vše zvládat.

Mgr. Ester Neumanová je psycholožka, Gestalt terapeutka, lektorka a supervizorka. Výcvik v Gestalt terapii dokončila v roce 1998 v Institutu pro Gestalt terapii v Praze, kde byla 22 let lektorkou. Byla členkou výcvikových týmů v Gestalt institutech v Sofii a Tbilisi. V současnosti pracuje ve své soukromé praxi s páry a jako individuální terapeutka. Je členkou EAGT jako Gestalt terapeutka, supervizorka a GPO.

Alena Vávrová

Využití pískoviště ve vztahové terapii

workshop: 180 minut

Někdy slova nestačí a pro vztahový posun potřebujeme přizvat nějaký neverbální nástroj, který umožní klientům získat nový náhled na danou situaci, uvidět a pocítit lépe realitu druhého, vyjádřit emoce, potřeby a záměry, které se těžko formulují do slov, někdy nejsou ani plně uvědomované. Takovým neverbálním nástrojem může být např. terapeutické pískoviště s různými objekty. A jeho možné využití v terapii vztahu, páru či celé rodiny si ukážeme na tomto workshopu.

Mgr. Alena Vávrová je psycholožka a Gestalt terapeutka pro děti a rodiny, poradkyně pro rodiče, lektorka Gestalt terapie a dětské psychoterapie v ČR i v zahraničí, ředitelka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT a zakladatelka Systematického výcviku pro dětské poradce a psychoterapeuty. S terapeutickým pískovištěm pracuje od roku 2004 a od roku 2014 jej předává dál formou seminářů.

Martin Jára

Moje láska: Merleau-Ponty

workshop: 90 minut

Filozofické inspirace Gestalt terapie hledáme u Kiekegaarda, Bubera či Sartra - a opomíjíme Maurice Merleau-Pontyho. Přitom koncepty jako percepční víra, fenomenální pole, motorická intencionalita aj. si říkají o pozvání do naší teorie i praxe. Workshop, který proběhne v improvizované francouzské kavárně, nabídne silné myšlenky, podnětné diskuse, ale i drobná cvičení a analýzu jedné kazuistiky.

PhDr. Martin Jára, Gestalt terapeut, učitel a supervizor. Podílel se na vzniku IVGT, Instep, Gestalt Plus a také Ligy otevřených mužů. Mezi jeho oblíbená témata patři sny a práce s nimi, skupinová terapie a v poslední době zejména fenomenologická filozofie.

Marek Vozka

Gestalt a aplikovaná improvizace

workshop: 180 minut (přestávka v polovině)

Gestalt pracuje s pojmy „tedy“ a „teď“ – stejně jako aplikovaná improvizace – pojďme tedy tyto dva světy ještě více propojit. V rámci workshopu si vyzkoušíte, jak techniky aplikované improvizace Vám mohou pomoci při práci s klienty.

Marek Vozka je kouč, mentor, lektor manažerských a komunikačních dovedností, učí budoucí kouče v rámci programu Gestalt Esence, výcvik v Gestalt koučinku, učitel improvizace.
Více než 18 let pracoval v humanitární organizaci Člověk v tísni a specializoval se na práci ve válečných zónách. Byl vedoucím humanitární mise, ředitelem rozvojových programů. Šest let byl výkonným ředitelem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech www.oneworld.cz. Od roku 2020 má vlastní koučovací praxi.

Tomáš Andrášik a Barbora Krčmářová

Na hraně kontaktu & s láskou k hravosti

workshop: 180 minut

Divadlo a psychoterapie k sobě mají velmi blízko. Stojí na estetice kontaktu, plné přítomnosti a schopnosti vnímat druhého člověka a doprovázet jej na jevišti (života). Ve workshopu se zaměříme na terapeutické kompetence v Gestalt terapii a jejich rozvoj prostřednictvím experimentace s jednoduchými nástroji hereckého tréninku.

Tomáš Andrášik je psychoterapeut pracující s dospělými a skupinami v soukromé praxi. Absolvent INSTEPu a postgraduálu H.C.C. Instituto di Gestalt v Itálii. Provází sebezkušenostní skupiny i mezinárodní kurzy v Gestalt theatre. Aktivně hraje a lektoruje improvizační divadlo a aplikované drama.

Barbora Krčmářová je psychoterapeutka, krizová interventka a lektorka, absolventka IVGT. Pracuje s dospělými, páry a skupinami v soukromé praxi. Věnuje se aplikaci improvizace a storytellingu do terapeutické a lektorské praxe. Aktivně hraje a vede tréninky improvizačního divadla.

Adi Hasanbašič

Krize jako příležitost být spolu

dialogický workshop: 180 minut (práce ve skupinách)

Cílem tohoto workshopu je sdílet osobní zkušenosti, krize (krizových situací) jako potenciálu být spolu a potkat se jako autentické lidské bytosti. Budeme přemýšlet, jak ten potenciál využít i když krize není. Podnět pro diskuzi a reflexi zkušeností, budou zkušenosti lektora z války (jako nejkreativnějšího období), období COVIDU a síťových setkáních v rámci Otevřeného dialogu a hnutí Hearing Voices.

Dipl. Psych. et Mgr. et M. Psych. (Gest) Adi Hasanbašić (1985) je psycholog, sociální a kulturní antropolog (specializace z Vizuální antropologie se zaměřením na psychiatrickou antropologii - Pardubice), absolvoval Výcvik z Otevřeného dialogu, Mgr. z Gestalt psychoterapie na Maltě. Pochází ze Sarajeva, posledních 6 let bydlí a pracuje v Praze jako case manager v CDZ pro Prahu 8, zároveň má svoji soukromou terapeutickou praxi. Zajímá se o témata jako jsou: krize, trauma, neobvyklé zkušenosti, dialog a fenomenologie “šílenství”. Je členem spolku Narativ a koordinátor sítě Slyšení hlasu pro ČR. Je členem EAGT, EAP a ČAP.

Jana Vraspírová

Příběhy s láskou

workshop: 180 minut

Vyprávění příběhů v životě člověka je stejně staré jako lidstvo samo. Je pro člověka přirozené. Ráda bych představila využití tvorby příběhu nejen v dětské psychoterapii a dala inspiraci pro vaše klienty. Dozvíte se, jaké místo má příběh v terapii z teoretického hlediska, ale hlavně společně si zkusíme příběhy napsat.

Jana Vraspírová je dětská terapeutka v Hradci Králové a ve Vysokém Mýtě. Zabývá se individuální terapií s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči. Také se věnuje rodinné terapii. Na univerzitě jsem studovala speciální pedagogiku - etopedii a teologii. V minulosti pracovala ve školství a zdravotnicví, posledních 10 let má pouze soukromou praxi. Je řádným členem ČAP.

Mgr. Michal PETR

Integrace psychedelické zkušenosti

workshop: 90 minut

Jaké jsou základní principy a nástroje? Jak zpracovat náročnou psychedelickou zkušenost (bad trip)?
Na co si dát pozor a jak podpořit sebe i doprovázeného?
Zaměříme se na tělově-emoční procesy a jejich důležitost pro posílení odolnosti a rozšiřování kapacity pro neběžné stavy vědomí. Dotkneme se role jiných metod při práci s psychedelickou zkušeností.

Mgr. Michal PETR je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuji se na párovou terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu. Jsem facilitátorem Maitri dýchání.
webové stránky: www.michalpetr.com

Svou účast již přislíbili mj.: Michal Pernička, Michal Vybíral, Jůlia Tkáčová, Veronika Pavlas Martanová, Aleš Borecký, Helena Hejnicová, Jana Horsáková, Viktor Polák, Darina Fialová a Zuzana Vlčínská.

Ondřej Moravec představí svůj film Tmání (nominace na Českého Lva) - autobiografický dokumentární film ve virtuální realitě o tom, jak práce s hlasem pomáhá v boji s depresí.

V roce 2024 jsme navýšili kapacitu prostorů pro přednášky a workshopy. Začínáme blokem již v pátek od 15:00. Vznikl tak velký prostor pro vaši aktivní účast. Těšíme se na vaše abstrakty.

Registrace

On-line registrace bude spuštěna 1. listopadu 2023. Výši registračního poplatku není snadné v tuto chvíli stanovit vzhledem k nejisté době, kdy dochází ke zdražování služeb a vláda plánuje navyšování DPH. Čekáme na ceny služeb hotelu Jezerka na rok 2024 a hledáme shodu poměru cena a výkon. Budeme vás o tom informovat. Bude možné využít možnosti slevy včasného registračního poplatku, kterou lze uplatnit do konce roku.

Aktivní účast

Téma konference je GESTALT LÁSKY, inspirací nám byl nejen původní termín konference, ale rádi bychom věnovali toto setkání všemu, na čem je Gestalt terapie založena, tedy dialogu, vztahové podstatě setkání terapeuta s klientem, párové, rodinné a skupinové terapii.

Máte co říct k tématu konference? Dáme vám prostor a ještě budete mít slevu z registračního poplatku. Dejte vědět, jaký formát můžete nabídnout:

Můžete vložit maximálně 3 abstrakty.

Termín uzávěrky pro přijetí abstrakt: 30. listopadu 2023
Ukončení výběru aktivních účastníků: 31. prosince 2023
Přidělený den (Pá, So, Ne) a čas budou oznámeny do 31.ledna 2024

Odborné i organizační dotazy posílejte prosím písemně na: gk2024@evera.cz
Kontakt Veronika Fišerová 731 573 668

Vzorový abstrakt ke stažení

Formulář na odeslání abstraktu

  Jsou povoleny následující typy souborů: .xls, .xslx, .doc, .docx, .pdf, .txt, .ppt, .pptx

  Jsou povoleny následující typy souborů: .jpg, .jpeg, .png, .bmp

  *Takto zvýrazněná pole je nutno vyplnit.

  Dobrovolníci

  Hledáme dobrovolníky na pomoc při organizaci konference na místě (pomoc při registraci, přísedící při přednáškách a workshopech atd.) Nabízíme slevu na registračním poplatku. Od 1. listopadu bude možné se registrovat jako dobrovolník. Zájemci pište již teď na e-mail: gk2024@evera.cz

  Tlumočníci

  Dále hledáme pomoc na tlumočení z angličtiny a italštiny při přednáškách a workshopech. Nabízíme odpuštění konferenčního poplatku. Od 1. listopadu bude možné se registrovat jako tlumočník. Zájemci pište již teď na e-mail: gk2024@evera.cz

  Pre-Workshop

  PRE-WORKSHOP GIOVANNI SALONIA & VALERIA CONTE

  Čtvrtek 2. května 2024, celodenní workshop, Praha
  Na pre-workshop se bude moci přihlásit od 1. listopadu při on-line registraci

  Giovanni Salonia a Valeria Conte (IT)

  Vývoj dětí podle rodinného modelu Gestalt terapie

  Původní rodina je matricí identity, je nevyhnutelným a neodstranitelným základem identity každého. Jedinečnost člověka vychází z nepřetržitého procesu adaptace na rodinné vztahy a zároveň adaptace těchto vztahů na vývoj jednotlivých členů rodiny. Předpoklad rodiny jako hermeneutického principu vyžaduje epistemologickou změnu: přechod od individuální či intrapsychické perspektivy k perspektivě vztahové. Rodinná terapie v Gestalt kontextu zkoumá funkce rodinného já tak, aby odhalila touhy a záměry rodiny k růstu nebo k jeho narušení.

  Giovanni Salonia je Gestalt psychoterapeut a rodinný terapeut, teolog, ředitel GTK v Raguse na Sicílii a lektor GTK po celé Itálii, autor mnoha publikací, lektor Postgraduálního výcviku v GRT v Praze

  Valeria Conte je Gestalt terapeutka a rodinná terapeutka, lektorka Gestalt institutu v Římě, Benátkách a na Sicílii, lektorka Postgraduálního výcviku v GRT v Praze.

  Informace

  Sekci připravujeme.

  Ubytování

  Rezervovali jsme pro naši konferenci veškerou ubytovací kapacitu Hotelu Jezerka a Kapitán - nemusíte si tedy s ničím dělat teď starosti ;-) od 1. listopadu si své ubytování zařídíte při on-line registraci. Čekáme na ceny hotelů pro rok 2024, které zatím nejsou jasné vzhledem  k plánovanému zdražování a navyšování DPH. K dispozici budou i levnější varianty ubytování v Hotelu Jezerka a v Hotelu Kapitán. Bude možné si objednat jen část pokoje nebo jen přistýlku, ale musíte být předem domluveni se svými spolubydlícími.

  O nás / kontakty

  Odborné i organizační dotazy posílejte písemně e-mailem na: gk2024@evera.cz.
  Kontakt: Veronika Fišerová 731 573 668
  Konferenci Gestalt lásky 2024 pořádá institut IVGT ve spolupráci s agenturou Evera.

  Přípravný tým IVGT

  Bc. Markéta Chlupová

  je individuální, skupinová a rodinná terapeutka s 25-letou praxí ve zdravotnictví a soukromém sektoru. V IVGT působí od roku 2017 jako procesní terapeutka, od roku 2022 jako supervizorka a členka kmenového týmu.

  Mgr. Ester Neumanová

  je psycholožka, Gestalt terapeutka, lektorka a supervizorka. Spolupodílela se na organizaci několika předchozích Gestalt konferencí.

  Mgr. Alena Vávrová

  je dětská psycholožka a Gestaltterapeutka, poradkyně pro rodiče a rodinná terapeutka, ředitelka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT s.r.o. Má soukromou praxi, zároveň se věnuje vzdělávání Gestalt terapeutů a dětských psychoterapeutů v Čechách i v zahraničí. V IVGT působila jako interní lektor od roku 2006, nyní je externí lektorkou.

  Organizační tým Evera

  Veronika Fišerová

  založila a vede kongresovou a incomingovou agenturu Evera dříve Easy Prague. Je podepsána pod organizací mnoha mezinárodních (ISSA, OSF, NAS,) i českých konferencí (Gestalt konference 2017). V roce 2007 organizovala Mezinárodní konferenci EECERA, která získala titul největší kongresová událost roku.

  Karel Fišer

  spoluzakládal agenturu Easy Prague. Jako organizátor a PR manažer má na kontě stovky akcí (např. Nadace D. a V. Havlových VIZE 97). Založil a vede z. s. Voicecamp a z. s. Terravia . Je členem ČAP, absolvoval mj. výcvik v integrativní Gestalt psychoterapii. Od roku 2013 působí jako psychoterapeut v pražském Programu Pilot, provozuje vlastní praxi. Externě spolupracuje s řadou organizací.

  Fotogalerie

  Fotogalerie 2017

  Místo akce

  Hotel Jezerka s.r.o.

  Ústupky 278
  538 07 Seč

  Recepce
  T: +420 469 676 327
  T: +420 469 676 354
  E: recepce@jezerka.cz