03. 05. 2024 - 05. 05. 2024

7. česká konference
Gestalt psychoterapie GESTALT LÁSKY

člověk – vztah – rodina – skupina

3.- 5. května 2024 - Kongres hotel Jezerka, Seč, ČR.

Konference je akreditována AKP ČR a ČLK JEP

O konferenci

Motto:

„Naše planeta nepotřebuje více úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.“

Dalajláma

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme k účasti na 7. české konferenci Gestalt psychoterapie, GESTALT LÁSKY 2024.

Přijďte si užít společné setkání plné vzájemné inspirace, podpory, humoru, tance a pospolitosti!

Během třiceti let svého života získala česká Gestalt komunita obrovský potenciál. Je nám ctí, že vytváříme prostor pro setkání tohoto společenství. Přejeme si, aby byla konference podporou tolik potřebnou pro náročnou a důležitou činnost, kterou psychoterapie a práce s lidmi zaujímá ve společnosti.

V roce 2020 jsme se poprvé zamýšleli nad tématem 7. Gestalt konference. Měla se původně konat v roce 2021 a termín vycházel na 30.dubna, tedy předvečer svátku lásky. Symbolika čarovné noci 30.dubna a následující 1.máj nás tehdy jasně navedly na téma lásky.

Když jsme pak kvůli covidové pandemii v našich on-line setkáních opakovaně posouvali termín konání konference, stalo se téma lásky, soudržnosti, naděje a vzájemné podpory tématem i nadále spojujícím, tématem posilujícím v atmosféře obav, nejistot a společenské polarizace.

Pandemická vlna doznívala a zatímco my se rozhodli vyčkat na dobu, kdy se budeme konečně moci naživo potkat, v Evropě v naší těsné blízkosti se rozhořela válka. Opět jsme vnímali vlnu lásky - soucitu, sounáležitosti, otevření srdcí pro pomoc, domovů pro přijetí utíkajících před boji. A také znovu velkého strachu, agrese, rozdělení.

Až budeme na začátku května 2024 zahajovat naši Sedmou konferenci, budeme mít za sebou zkušenosti, které valná většina z nás buď neznala vůbec, nebo jen z vyprávění či z dějepisu.

A tak pojďme společně zvednout téma lásky a jejích podob v kontextu těchto zkušeností osobních i profesních, v kontextu terapeutické práce a Gestalt modality.

Těšit se můžete na zajímavé přednášky a workshopy českých i zahraničních lektorů.

Program

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

zde na webu konference najdete potřebné informace ke konferenci, můžete se zaregistrovat, připojit se ke společnému vytváření obsahu konference přihlášením k aktivní účasti, přihlásit se jako dobrovolník a tlumočník.
Pro rok 2024 jsme navýšili kapacitu prostorů pro přednášky a workshopy. Vznikl tak velký prostor pro vaši aktivní účast. Těšíme se na vaše abstrakty.!

Zahájení konference bude v pátek v 16:00.

Podrobný program konference bude zveřejněn v průběhu února.

Přihlašování na jednotlivé přednášky a workshopy bude spuštěno začátkem března 2024 přes aplikaci Eventee. Budeme vás o tom včas informovat.


Gestalt konference je místem setkání hostů ze zahraničí, zástupců Gestalt institutů, osobností české a slovenské Gestalt komunity. Někteří z nich již přislíbili své přednášky, workshopy či panely, můžete se např. těšit na:

Přednášky

Giovanni Salonia (IT)

Nové výzvy a potenciál blízkých vztahů v postmoderní době.

přednáška: 90 minut

Dnes se objevují nové vztahové styly, nové způsoby prožívání intimních vztahů, emočních a sociálních. Abychom mohli lépe pochopit obtíže v těchto vztazích, ale také jejich potenciál, je nutné dobře pochopit sociální a kulturní změny kontextu, ve kterém v současné době žijeme. A o tom bude tato přednáška, následovaná diskusí na toto téma.

Giovanni Salonia je Gestalt psychoterapeut a rodinný terapeut, teolog, ředitel GTK v Raguse na Sicílii, v Římě a v Benátkách a lektor GT v Itálii i ve světě, autor mnoha publikací, lektor Postgraduálního výcviku v GRT v Praze.

Frans Meulmeester (NL)

Jak si udržet v práci vitalitu a nadšení?

přednáška: 90 minut

Přednáška o našem profesním životě, jak se můžeme postarat o sebe i druhé v naší praxi a organizaci, kde pracujeme.

Frans Meulmeester pracuje více než 35 let jako Gestalt trenér, terapeut, kouč, supervizor a konzultant, člen EAP a EAGT. Mnoho let byl lektorem bývalého MultidiMens Gestalt Institute v Belgii, který byl jedním ze zakladatelů IVGT, Gestalt institutu v Praze. Spolupodílel se na budování Gestalt institutu v Sofii, v Tbilisi v Gruzii, Kathmandu v Nepálu a v Jerevanu v Arménii. O své práci říká: „Práce v jiných zemích a jiných kulturách mne obohacuje mě a prohlubuje mé chápání vlastní kultury, představ o tom, co považuji za samozřejmé.“

Jan Roubal

Supervize v Gestalt terapii: kroky, rozcestí a nástroje

přednáška: 90 minut

Podobně jako psychoterapii můžeme i supervizi vidět jako delikátní směs vědy, umění a řemesla. Tato přednáška se zaměří na řemeslné aspekty supervize v Gestalt terapii. Nabídne praktická vodítka, jak může supervizor terapeuta různými způsoby podpořit a také kdy určitý způsob podpory použít.

doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. je psychoterapeut, psychiatr, supervizor a lektor psychoterapeutických výcviků v ČR i mezinárodně. Vyučuje na katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se také účastní práce Centra pro výzkum psychoterapie.

Juraj Rektor

Který pohled na proces? Aneb Zinker nebo Burley?

přednáška: 45 minut

V přednášce se podíváme na rozdíl mezi energetickým modelem Josepha Zinkera a fenomenologickým pojetím procesu Todda Burleyho. Zdůrazníme význam kognitivních aspektů procesu a využití v terapeutické práci. Popíšeme sekvenci narušení kontaktu a sekvenci uvědomování v terapii.

MUDr. Juraj Rektor je psychiatr, žije v Přerově, pracuje Psychosociálním centru Přerov (www.psyche.cz). Po výcvicích v dynamické skupinové terapii a individuální psychoanalýze absolvoval výcvik v Gestalt terapii s GATLA (USA) a GPTI (GB). Je certifikován oběma instituty. Je trenérem v DIALOGu a v GATLA. Je předsedou psychoterapeutické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP a vedoucím Subkatedry lékařské psychoterapie IPVZ.

Fridrich Salomon Perls

Důležitost sebelásky při práci s nevhodným klientem

přednáška: 90 minut

Nedostatek a nedostupnost péče představuje stejný problém jako její nadbytečnost a psychoterapeutická práce s lidmi, kteří ji nepotřebují nebo nepotřebují akutně nebo nemají kapacitu na to, aby z ní profitovali. Taktéž např. snaha o vzrušení a růst lidské osobnosti nepatří do zdravotního systému. Pokud nemůžeme s klientem navázat plný a kvalitní vztah, musíme se opřít o vztah k sobě samým a oslovit lásku v sobě. To způsobí následně změnu v poli.

MUDr. Fridrich Salomon Perls pracuje více než sto let jako Gestalt psychoterapeut a trenér psychoterapeutických výcviků. Působí střídavě v Chicagu a Berlíně a dlouhodobě se zabývá propojením člověka s prostředím. Je autorem mnoha publikací. Na přednášková pódia se vrací po delší pauze.

Jan Vávra

Vývojové principy ve vztazích a psychoterapii

přednáška: 90 minut

Důvěra, přijetí, podpora, otevřenost a respekt, nezávislost. Tyto vztahové potřeby či principy se vývojově objevují a formují náš vztah ke světu a k druhým, proto jsou důležitými tématy v rodičovství. Ale i při terapii mají své velmi důležité místo, a to jak ve vztahové perspektivě terapie, ve spoluutvářeném poli, tak i ve vývoji a životě klienta a v metapozici a uvědomění terapeuta. A na tato témata se blíže podíváme v této přednášce a diskuzi.

Mgr. Jan Vávra - Gestalt psychoterapeut. Působí jako psychoterapeut v individuální soukromé praxi s jednotlivci a páry. Dále jako lektor rodičovských dovedností, zástupce Gordon Training International pro programy Výchova a Škola bez poražených a moderátor podcastu Rodičovská posilovna. Je spoluautorem online kurzu a knihy "Rodičovství jako cesta" s manželkou Alenou Vávrovou a projektu "Rodičovská posilovna".

Alžběta Michalová

Terapeutická práce s metaforou v rodičovské skupině

přednáška: 90 minut

Využití metafory při práci s rodičovskou skupinou nabízí odlehčení, které téma rodičovství určitě uvítá. Účastníci se seznámí s audiovizuální terapeutickou pohádkou pro rodiče Střípek naděje a konceptem strukturované rodičovské skupiny inspirované metaforickým poselstvím pohádky se zaměřením na sebe podporu v rodičovství.

PhDr. Alžběta Michalová, psycholog, psychoterapeut, pracuje v oblasti školního a rodinného poradenství, diagnostiky a psychoterapie. Zaměřuje se na terapeutickou péči s dětmi/adolescenty a na skupinovou terapii. Je lektorkou v INSTEP a INDEPT, je členkou ČAP.

Tomáš Andrášik a Barbora Krčmářová

Proč Gestalt terapeuti milují divadlo?

přednáška: 90 minut

Divadelní zkušebna a jeviště jako unikátní laboratoř kontaktu, která podporuje tělesnost, experimentální přístup a rozvíjí umění terapie. V přednášce představíme aplikaci prvků divadelního tréninku do prohlubování terapeutických kompetencí i práce s klienty. Popíšeme také teoretické mosty, které využití divadelních metod v Gestalt terapii ukotvují.

Tomáš Andrášik je psychoterapeut pracující s dospělými a skupinami v soukromé praxi. Absolvent INSTEPu a postgraduálu H.C.C. Instituto di Gestalt v Itálii. Provází sebezkušenostní skupiny i mezinárodní kurzy v Gestalt theatre. Aktivně hraje a lektoruje improvizační divadlo a aplikované drama.

Barbora Krčmářová je psychoterapeutka, krizová interventka a lektorka, absolventka IVGT. Pracuje s dospělými, páry a skupinami v soukromé praxi. Věnuje se aplikaci improvizace a storytellingu do terapeutické a lektorské praxe. Aktivně hraje a vede tréninky improvizačního divadla.

Adi Hasanbašič

Zkušenost “psychózy” a Slyšení hlasu jako kreativní adaptace

přednáška: 90 minut

Pomocí Gestalt konceptů kreativní adaptace a paradoxní teorie změny představuji smysluplnost a “logiku psychotického pole” a zkušenosti slyšení hlasů. Zároveň se opírám o znalosti z oblasti traumatu a mezinárodního přístupu slyšení hlasů při porozumění zkušenosti “psychotického pole”. Významnou součástí přednášky je otevřená diskuze a sdílení zkušeností z praxe.

Dipl. Psych. et Mgr. et M. Psych. (Gest) Adi Hasanbašić (1985) je psycholog, sociální a kulturní antropolog (specializace z Vizuální antropologie se zaměřením na psychiatrickou antropologii - Pardubice), absolvoval Výcvik z Otevřeného dialogu, Mgr. z Gestalt psychoterapie na Maltě. Pochází ze Sarajeva, posledních 6 let bydlí a pracuje v Praze jako case manager v CDZ pro Prahu 8, zároveň má svoji soukromou terapeutickou praxi. Zajímá se o témata jako jsou: krize, trauma, neobvyklé zkušenosti, dialog a fenomenologie “šílenství”. Je členem spolku Narativ a koordinátor sítě Slyšení hlasu pro ČR. Je členem EAGT, EAP a ČAP.

Tomáš Divéky

Odpustenie z Gestalt pohľadu

přednáška: 45 minut

Byť s druhým vo vzťahu so sebou nesie riziko konfrontácie s koncom vzťahu. Ako sa môžeme vyrovnať s ukončením vzťahu, ktorý sme žili s druhým? Odpustenie je jedna z možností, nielen pri téme ukončenia vzťahu, ale aj pri téme zranenia vo vzťahu s druhým. Čo je odpustenie z Gestal pohľadu? Rád by som sa v svojom príspevku zameral na tému odpustenia z hľadiska teorie a praxe Gestalt terapie, akým spôsobom ho môžeme skúsiť tvoriť a uskutočňovať.

Tomáš Divéky PhDr., PhD. je klinický psychológ a Gestalt psychoterapeut. Pracuje na Psychiatrickej klinike v Trenčíne a vo svojej súkromnej praxi. Je členom medzinárodnej organizácie pre rozvoj Gestalt terapie – International Association for Advancement of Gestalt Therapy (IAAGT) a pôsobil aj v jej užšom vedení. Aktívne tiež pôsobil v medzinárodnom projekte Humans of Gestalt. www.viaintegra.sk

Adam Suchý, Miroslav Světlák, David Čáp

Psychoterapie: Překonávání paradigmatu vlastní důležitosti aneb Od narcistní (sebe)lásky ke globálnímu lidství

přednáška: 90 minut

Mezinárodní odborné společnosti v čele s WHO upozorňují na nedostatečnou efektivitu stávající péče o psychické zdraví populace. V kontextu doporučovaných koncepčních změn je „face to face“ psychoterapie vnímána až jako poslední volba na trajektorii možné pomoci. Role psychologa se musí zákonitě rozšířit a reagovat na reálné potřeby pole. Zdá se však, že experti na změnu lidského chování a prožívání situaci v poli opomíjejí.

Adam Suchý, Miroslav Světlák, David Čáp. Konferencemi prověřená a osvědčená trojice psychoterapeutů, kliniků, nekliniků a akademiků. Adam vede privátní praxi a výcviky v Gestalt terapii, Mirek vede ústav lékařské psychologie na LFMU a týmy v oblasti e-health, David vede výcviky ve zvládání vzteku a minimalizuje šikanu. Dělají toho ještě mnohem více a spojuje je mnoholeté přátelství.

Pavel Moravec

Polarity v pojetí Gestaltu a jejich projevy ve spiritualitě

přednáška: 45 minut

Propagátor tradiční rodiny je načapán s milenkou. Odpůrkyně potratů taktně zamlčuje, že má sebou tři umělá přerušení těhotenství. Bojovník proti LGBTQ komunitě byl spatřen v gay baru… Z hlediska gestalt terapie mají zmíněné případy něco společného - aktéři žijí v dominantní polaritě, ale jejich protikladná (a potlačovaná) polarita si vybírá svou daň. Cílem příspěvku je ukázat, jak se potlačované polarity projevují v oblasti spirituality.

PhDr. Pavel Moravec, PhD vystudoval teologii na Lateránské univerzitě v Římě a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde pokračoval postgraduálním studiem. Je absolventem psychoterapeutického výcviku v institutu Gestalt-dialog. Věnuje se psychoterapeutického poradenství a vyučuje psychologii na PdF Ostravské univerzity a FF Masarykovy Univerzity.
webové stránky: www.psycholog-pm.cz

Adam Táborský

Domov: svět uvnitř světa

přednáška: 90 minut

Existuje psychologický fenomén domova? Tvoří domov čtyři stěny, vztahy, attachment nebo self? Jsme si domovem my sami nebo prostor kolem nás? Neexistuje žádné jiné místo jako domov. Prostor si utváříme skrze vztahování se. Co je domov, když polovinu bdělého stavu trávíme v digitálním světě? Domov se vždy nějakým způsobem zrcadlí v procesu psychoterapie. Představíme si nejen zrcadlící se způsoby, ale také možná zpracování.

Adam Táborský

Láska k přírodě

přednáška: 90 minut

Dříve jsme rozvíjeli vztahy s přírodou při každém kontaktu se hřměním, bouřkou, borovicí či dubem, divočákem nebo roháčem. Nyní rozvíjíme vztahy téměř výlučně jen s ostatními lidmi a s technologiemi. Může se příroda stát koterapeutem nebo prostředím pro psychoterapii? Terapeutický trojúhelník (příroda-klient-terapeut) rozšiřuje klasický duální terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem.

Mgr. et Mgr. Adam Táborský, zkušenost ze stacionáře pro poruchy osobnosti v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde stále působí na Centru krizové intervence. Zároveň pracuje s klienty v Psychosomatické klinice Tulsia. Založil projekt Terapie mezi stromy, kde propojují přírodu a duševní zdraví.
Webové stránky: www.terapiemezistromy.cz
Kniha: https://obchod.portal.cz/psychologie/terapie-mezi-stromy/ (v současnosti píši knihu o psychologickém fenoménu domova)
Výcvik: https://www.terapiemezistromy.cz/odborny-vycvik/

Panelové diskuze

Gestalt Plus - Jan Roubal, Stáňa Dudová, Martin Jára, Jirka Drahota

Pole ze čtyř stran

panelová diskuze: 180 minut

Anotace se připravuje.
Gestalt Plus je platforma pro další vzdělávání v Gestalt terapii. Založily ji čtyři výrazné osobnosti české Gestalt scény. Mezi projekty Gestalt Plus patří postgraduální výcvik, Arte & Gestalt a také supervizní výcvik.

Workshopy

Giovanni Salonia a Valeria Conte (IT)

Vývoj dětí podle rodinného modelu Gestalt terapie

pre-workshop

Původní rodina je matricí identity, je nevyhnutelným a neodstranitelným základem identity každého. Jedinečnost člověka vychází z nepřetržitého procesu adaptace na rodinné vztahy a zároveň adaptace těchto vztahů na vývoj jednotlivých členů rodiny. Předpoklad rodiny jako hermeneutického principu vyžaduje epistemologickou změnu: přechod od individuální či intrapsychické perspektivy k perspektivě vztahové. Rodinná terapie v Gestalt kontextu zkoumá funkce rodinného já tak, aby odhalila touhy a záměry rodiny k růstu nebo k jeho narušení.

Nové perspektivy výzkumu dětí: Spolurodičovství v Gestalt terapii

2x workshop: 180 minut

Spolurodičovství (co-parenting) můžeme vnímat jako nové paradigma pro vztahovou terapeutickou práci v Gestalt terapii. Pocit bezpečí v životě dítěte a jeho naplněný osobní život vždy spoluvytváří rodičovský pár, vztah mezi rodiči a jejich spolupráce. Perspektiva triadické vize růstu je v souladu s nedávnými studiemi o vývoji dítěte. Workshop se zaměří na to, jak věnovat pozornost tomuto primárnímu trojúhelníku (rodiče a dítě) a jak stavět vztah mezi rodiči do středu evolučního procesu rodiny a dítěte, to znamená jak se dívat na změny dítěte ve vztahové, procesní a fenomenologické logice.

Giovanni Salonia je Gestalt psychoterapeut a rodinný terapeut, teolog, ředitel GTK v Raguse na Sicílii a lektor GTK po celé Itálii, autor mnoha publikací, lektor Postgraduálního výcviku v GRT v Praze.
Valeria Conte je Gestalt terapeutka a rodinná terapeutka, lektorka Gestalt institutu v Římě, Benátkách a na Sicílii, lektorka Postgraduálního výcviku v GRT v Praze.

Frans Meulmeester (NL)

Láska a legrace: Je to karma nebo jen Bůh, který miluje legraci?

workshop: 180 minut

Zamilovanost je úžasná věc, může přinést spoustu radosti a zároveň v našem životě vytváří různé turbulence. Uvědomění a humor nám mohou pomoci situaci zvládnout. Během workshopu budeme sdílet a zkoumali vlastní prožívání a vzorce chování související s láskou: být zamilovaný a budovat milostný vztah. Doufejme, že to také pomůže účastníkům lépe si uvědomit své prožívání a jednání a efektivněji je zvládat.

Frans Meulmeester pracuje více než 35 let jako Gestalt trenér, terapeut, kouč, supervizor a konzultant, člen EAP a EAGT. Mnoho let byl lektorem bývalého MultidiMens Gestalt Institute v Belgii, který byl jedním ze zakladatelů IVGT, Gestalt institutu v Praze. Spolupodílel se na budování Gestalt institutu v Sofii, v Tbilisi v Gruzii, Kathmandu v Nepálu a v Jerevanu v Arménii. O své práci říká: „Práce v jiných zemích a jiných kulturách mne obohacuje mě a prohlubuje mé chápání vlastní kultury, představ o tom, co považuji za samozřejmé.“

Diego Marín (ESP)

"Gestalt divadlo, zkratka k vědomí a svobodě"

workshop: 180 minut

Zážitkový workshop, ve kterém představímemožnosti využití Stanislavského divadla prožitku (herec psychologicky splyne s postavou) v rámci Gestaltu jako platného nástroje pro práci s podosobnostmi a mechanismy kreativního přizpůsobení klienta.
Workshop se bude zabývat podobnostmi mezi Gestaltem a divadlem a také vás seznámís tím, jak lze Gestalt divadlo využít při práci s polaritami. Sami si vyzkoušíme, jak lze koncept polarit řešit do hloubky prostřednictvím Gestalt divadla, prostřednictvím práce“ antagonistou“ i vytvářením improvizovaných scén.

Diego je absolvent práv, odborník na zážitkové učení, Gestalt terapeut a lektor psychoterapie, žije v Murcii na jihu Španělska, kde pracuje se skupinami i individuálními klienty. Absolvoval tříletý trénink ve španělské škole Teatro Terapia Gestalt u Claudie Fres, se kterou pravidelně spolupracuje. V současné době facilituje terapeutické skupiny Gestalt Theatre v pěti městech ve Španělsku a provází mezinárodní workshopy GTT např. v ČR, Dánsku či Irsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami. Je ředitelem školy Gestalt divadla v Murcii (www.teatrogestalt.com.)

Josta Bernstädt (DE)

Vedení skupiny s všímavostí a přítomností

2x workshop: 180 minut

Workshop bude probíhat formou přímé skupinové práce ve formátu „fishbowl“. Následuje reflexe metody se skupinou pozorovatelů doplněná o teoretický vstup a srovnání se zkušenostmi účastníků z vnitřní skupiny. Budeme se věnovat následujícím tématům:

Bezpečný skupinový kontext vyžaduje jasnou orientaci a hranice, aktivace skupinové akce tady a teď, poskytování vyvážené, stručné a konkrétní zpětné vazby, všímavost ke kontaktnímu cyklu jednotlivce a skupiny jako celku, zvědomování neukončených gestaltů a slepých míst ve skupinových aktivitách a ukončení skupiny.

Dipl. Psych. Josta Bernstädt vystudovala psychologii v Berlíně. Vzdělání v oblasti Gestalt a body terapie včetně supervizního výcviku získala ve Velké Británii. Spoluzaložila Gestalt institut v Edinburghu. Téměř 30 let žije a pracuje v Německu jako Gestalt terapeutka, supervizorka školitelka. Má bohaté profesní zkušenosti v ambulantní a klinické praxi. Jejími hlavními oblastmi zájmu je práce se skupinou a léčba závislostí.

Ester Neumanová

workshop o tématech párové Gestalt terapie: „Jsem na seznamu tvých povinností?“

workshop: 180 minut

Workshop o tom, co všechno děláme z lásky a potřeby být milováni. Budeme sdílet a zkoumat, jak můžeme jako pároví terapeuté napomáhat dvojici, aby zvýšila své uvědomění toho, co se ve vztahu děje, jak se blízkost mění v odcizení a živost ve vztahu je „umrtvována“ potřebou být co nejlepší a vše zvládat.

Mgr. Ester Neumanová je psycholožka, Gestalt terapeutka, lektorka a supervizorka. Výcvik v Gestalt terapii dokončila v roce 1998 v Institutu pro Gestalt terapii v Praze, kde byla 22 let lektorkou. Byla členkou výcvikových týmů v Gestalt institutech v Sofii a Tbilisi. V současnosti pracuje ve své soukromé praxi s páry a jako individuální terapeutka. Je členkou EAGT jako Gestalt terapeutka, supervizorka a GPO.

Alena Vávrová

Využití pískoviště ve vztahové terapii

workshop: 180 minut

Někdy slova nestačí a pro vztahový posun potřebujeme přizvat nějaký neverbální nástroj, který umožní klientům získat nový náhled na danou situaci, uvidět a pocítit lépe realitu druhého, vyjádřit emoce, potřeby a záměry, které se těžko formulují do slov, někdy nejsou ani plně uvědomované. Takovým neverbálním nástrojem může být např. terapeutické pískoviště s různými objekty. A jeho možné využití v terapii vztahu, páru či celé rodiny si ukážeme na tomto workshopu.

Mgr. Alena Vávrová je psycholožka a Gestalt terapeutka pro děti a rodiny, poradkyně pro rodiče, lektorka Gestalt terapie a dětské psychoterapie v ČR i v zahraničí, ředitelka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT a zakladatelka Systematického výcviku pro dětské poradce a psychoterapeuty. S terapeutickým pískovištěm pracuje od roku 2004 a od roku 2014 jej předává dál formou seminářů.

Martin Jára

Moje láska: Merleau-Ponty

workshop: 90 minut

Filozofické inspirace Gestalt terapie hledáme u Kiekegaarda, Bubera či Sartra - a opomíjíme Maurice Merleau-Pontyho. Přitom koncepty jako percepční víra, fenomenální pole, motorická intencionalita aj. si říkají o pozvání do naší teorie i praxe. Workshop, který proběhne v improvizované francouzské kavárně, nabídne silné myšlenky, podnětné diskuse, ale i drobná cvičení a analýzu jedné kazuistiky.

PhDr. Martin Jára, Gestalt terapeut, učitel a supervizor. Podílel se na vzniku IVGT, Instep, Gestalt Plus a také Ligy otevřených mužů. Mezi jeho oblíbená témata patři sny a práce s nimi, skupinová terapie a v poslední době zejména fenomenologická filozofie.

Marek Vozka

Gestalt a aplikovaná improvizace

workshop: 180 minut (přestávka v polovině)

Gestalt pracuje s pojmy „tedy“ a „teď“ – stejně jako aplikovaná improvizace – pojďme tedy tyto dva světy ještě více propojit. V rámci workshopu si vyzkoušíte, jak techniky aplikované improvizace Vám mohou pomoci při práci s klienty.

Marek Vozka je kouč, mentor, lektor manažerských a komunikačních dovedností, učí budoucí kouče v rámci programu Gestalt Esence, výcvik v Gestalt koučinku, učitel improvizace.
Více než 18 let pracoval v humanitární organizaci Člověk v tísni a specializoval se na práci ve válečných zónách. Byl vedoucím humanitární mise, ředitelem rozvojových programů. Šest let byl výkonným ředitelem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech www.oneworld.cz. Od roku 2020 má vlastní koučovací praxi.

Tomáš Andrášik a Barbora Krčmářová

Na hraně kontaktu & s láskou k hravosti

workshop: 180 minut

Divadlo a psychoterapie k sobě mají velmi blízko. Stojí na estetice kontaktu, plné přítomnosti a schopnosti vnímat druhého člověka a doprovázet jej na jevišti (života). Ve workshopu se zaměříme na terapeutické kompetence v Gestalt terapii a jejich rozvoj prostřednictvím experimentace s jednoduchými nástroji hereckého tréninku.

Tomáš Andrášik je psychoterapeut pracující s dospělými a skupinami v soukromé praxi. Absolvent INSTEPu a postgraduálu H.C.C. Instituto di Gestalt v Itálii. Provází sebezkušenostní skupiny i mezinárodní kurzy v Gestalt theatre. Aktivně hraje a lektoruje improvizační divadlo a aplikované drama.

Barbora Krčmářová je psychoterapeutka, krizová interventka a lektorka, absolventka IVGT. Pracuje s dospělými, páry a skupinami v soukromé praxi. Věnuje se aplikaci improvizace a storytellingu do terapeutické a lektorské praxe. Aktivně hraje a vede tréninky improvizačního divadla.

Adi Hasanbašič

Krize jako příležitost být spolu

dialogický workshop: 180 minut (práce ve skupinách)

Cílem tohoto workshopu je sdílet osobní zkušenosti, krize (krizových situací) jako potenciálu být spolu a potkat se jako autentické lidské bytosti. Budeme přemýšlet, jak ten potenciál využít i když krize není. Podnět pro diskuzi a reflexi zkušeností, budou zkušenosti lektora z války (jako nejkreativnějšího období), období COVIDU a síťových setkáních v rámci Otevřeného dialogu a hnutí Hearing Voices.

Dipl. Psych. et Mgr. et M. Psych. (Gest) Adi Hasanbašić (1985) je psycholog, sociální a kulturní antropolog (specializace z Vizuální antropologie se zaměřením na psychiatrickou antropologii - Pardubice), absolvoval Výcvik z Otevřeného dialogu, Mgr. z Gestalt psychoterapie na Maltě. Pochází ze Sarajeva, posledních 6 let bydlí a pracuje v Praze jako case manager v CDZ pro Prahu 8, zároveň má svoji soukromou terapeutickou praxi. Zajímá se o témata jako jsou: krize, trauma, neobvyklé zkušenosti, dialog a fenomenologie “šílenství”. Je členem spolku Narativ a koordinátor sítě Slyšení hlasu pro ČR. Je členem EAGT, EAP a ČAP.

Jana Vraspírová

Příběhy s láskou

workshop: 180 minut

Vyprávění příběhů v životě člověka je stejně staré jako lidstvo samo. Je pro člověka přirozené. Ráda bych představila využití tvorby příběhu nejen v dětské psychoterapii a dala inspiraci pro vaše klienty. Dozvíte se, jaké místo má příběh v terapii z teoretického hlediska, ale hlavně společně si zkusíme příběhy napsat.

Mgr. Jana Vraspírová je dětská terapeutka v Hradci Králové a ve Vysokém Mýtě. Zabývá se individuální terapií s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči. Také se věnuje rodinné terapii. Na univerzitě jsem studovala speciální pedagogiku - etopedii a teologii. V minulosti pracovala ve školství a zdravotnicví, posledních 10 let má pouze soukromou praxi. Je řádným členem ČAP. www.chvilispolu.cz

Veronika Pavlas Martanová a Markéta Čermáková (Miláčková)

Psaní – terapie, nebo vášeň?

workshop: 180 minut

Prožívání formulované do slov, textů, příběhů – silná terapeutická metoda, mocný nástroj seberozvoje, účinný způsob předávání poselství. Propojíme se s vlastní všímavostí a rozvineme schopnost zachytit a vyjádřit prožitky formou literárních textů, které budeme sdílet vzájemně i s ostatními účastníky konference formou závěrečné výstavy.

Prosíme účastníky workshopu, aby si během konference dělali autentické poznámky, fotky, zapisovali myšlenky, pocity, obrazy z konference. V rámci workshopu budeme tyto črty zpracovávat do větších literárních útvarů.

Mgr., MgA. Markéta Čermáková (Miláčková) je psycholožka, gestalt terapeutka a hypnoterapeutka. Věnuje se terapii v ambulanci NEO Centrum, kterou zároveň vede. Je matkou dvou teenagerů, nadšenou bosochodkyní, amatérskou výtvarnicí, tanečnicí, divadelnicí, masérkou a milovnicí života.

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. je poradenská a školní psycholožka a supervizorka. Terapeuticky pracuje s dětmi a rodinami. V posledních třinácti letech se věnuje dceři, supervizi a prevenci vyhoření. Ve volném čase cvičí, běhá, píše, čte a cestuje. Má ráda lidi.

Obě dámy jsou autorkami blogu www.programnaochranusvedku.cz.

Michal PETR

Integrace psychedelické zkušenosti

workshop: 90 minut

Jaké jsou základní principy a nástroje? Jak zpracovat náročnou psychedelickou zkušenost (bad trip)?
Na co si dát pozor a jak podpořit sebe i doprovázeného?
Zaměříme se na tělově-emoční procesy a jejich důležitost pro posílení odolnosti a rozšiřování kapacity pro neběžné stavy vědomí. Dotkneme se role jiných metod při práci s psychedelickou zkušeností.

Michal Petr je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuji se na párovou terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu. Jsem facilitátorem Maitri dýchání.
webové stránky: www.michalpetr.com

Darina Fialová a Viktor Polák

Tango nebo Sólo? Tělový tanec v párové a rodinné terapii.

workshop: 90 minut

Zveme vás na tvořivý workshop o tanci v párové a rodinné terapii. Budeme si všímat tělové odtažitosti, sounáležitosti a plynutí v páru, které nám pomůže v terapeutické židli lépe rozumět nejistotám a konfliktům našich klientů. Experimentování s vlastním prožitkem lépe zakotví zkušenost při práci s polaritami uzemnění a vzdušnosti, mužsko-ženských principů. Přiblížíme vám naši dlouholetou zkušenost z práce s páry a rodinami, kde tělo hraje hlavní roli v chápání potřeb lásky a vztahovosti.

Mgr. Darina Fialová, klinická psycholožka, terapeutka, supervizorka, lektorka dovedností Gestalt Studia, lektorka výcviku Rodinné Gestalt terapie/IVGT

Mgr. Viktor Polák, psycholog a psychoterapeut, pracuje v ambulanci klinické psychologie v Náchodě a Trutnově, je procesním terapeutem v IVGT a procesní terapeut v DIP
www.psycholog-terapie.cz

Elena Křivková a Michal Vybíral

FuckUp evening II

workshop: 90 minut

Workshop volně navazuje na FuckUp evening iniciovaný Barbarou Ernest a realizovaný Elenou Křivkovou a Michalem Vybíralem na konferenci v Mikulově. Cílem je zkoumat a mapovat přešlapy, nedošlapy, vpády, pády a propady ve své psychoterapeutické práci. Tedy podívat se na situace a vztahy, kdy jsme něco „podělali“.

Mgr. Michal Vybíral, psychoterapeut (SUR a Gestalt plus) a supervizor (mj. pro INSTEP, INDEPT), pracuje především v Plzni a LOMu (Liga otevřených mužů)

MUDr. Elena Křivková, psychoterapeut, lektor IVGT, supervizor Gestaltstudia s.r.o. a psychiatr.

Michal Vybíral

Jak (ne)milujeme ty, se kterými pracujeme?

workshop: 90 minut

Milujeme své klienty? Jak? Jak různě? Co prožíváme, chceme a/nebo se bojíme prožívat? Pojďme se supervizně a fenomenologicky nořit do hlubokých vztahových (a nejen jich) vod a polí terapeutické lásky a nechme se překvapovat, co se nám vynoří, primárně bez opěrných konceptů a konstruktů, ale možná i na ně dojde …

Mgr. Michal Vybíral, psychoterapeut (SUR a Gestalt plus) a supervizor (mj. pro INSTEP, INDEPT), pracuje především v Plzni a LOMu (Liga otevřených mužů)

Kasia Kordylewska

Komiks-terapie

workshop: 180 minut

Podvědomí na nás promlouvá pomocí obrazů a symbolů, které dohromady zaznamenávají naší osobní cestu hrdiny. Komiksterapie je metodou, která nám dovoluje podívat se na svůj příběh z pohledu citlivého vypravěče. Během workshopu si účastník vytvoří komiks svého vlastního příběhu, a nahlédne tak na stopy, které formovaly jeho prožívání a vnímání světa.

Mgr. Kasia Kordylewska
Kulturoložka, terapeutka a lektorka sebe rozvojových programů, které tvoří na základě dlouholetého pozorování a studia života vlků ve volné přírodě. Zabývá se transpersonální psychologií.
webové stránky: https://wolfzen.pl/

Júlia Hálová

Terapeut v poli genderu

workshop: 180 minut

Téma genderu přináší nové výzvy i v oblasti psychoterapie. Jakým způsobům se můžeme v terapii s LGBT+ klienty dobře potkat a co terapeuty zastavuje v rozhodnutí pracovat s touto klientelou? Workshop se bude věnovat překážkám, které terapeuti zažívají v kontaktu s (nejen) gender nonkonformními osobami, a ještě důležitějším zdrojům, o které se opírají. Sdílení zkušeností v oblasti, kde máme víc otázek než jasných odpovědí.

Mgr. Júlia Hálová je psycholožka a terapeutka, absolventka IVGT. V oblasti zdravotnictví pracuje na sexuologickém oddělení, kde je součástí terapeutického týmu věnujícího se také klientům s genderovou problematikou.

V roce 2024 jsme navýšili kapacitu prostorů pro přednášky a workshopy. Začínáme již v pátek od 16:00. Vznikl tak velký prostor pro vaši aktivní účast. Těšíme se na vaše abstrakty.

Registrace

Velice nás těší váš zájem o konferenci Gestalt lásky. V tuto chvíli je konference naplněna. Můžete se hlásit dál, ale jako náhradníci. Stále držíme pár míst pro aktivní účastníky.

Registrovat se je možné až od 1. listopadu 2023.

Registrační formulář může být lépe srozumitelný, pokud ho budete vyplňovat v PC než v mobilním telefonu. Záleží na vašem systému.

  Osobní údaje

   
   
  Fakturační údaje

  Budete-li potřebovat fakturu, bude vám vystavena na základě fakturačních údajů, které zde vyplníte.

  Přejete-li si rychlý check-in v hotelu bez čekáni, vyplňte následující.

  Registrační poplatek + Workshopy

  Informace: Vyplňte počet u příslušného registračního poplatku, workshopu či slevy. Hradíte-li např. registrační poplatek do 31. 12. 2023 napište jedničku.

  Registrační poplatek

  cena

  počet

  celkem

  Včasný registrační poplatek do 31.12. 2023

  5 700 Kč

  0

  Registrační poplatek

  6 500 Kč

  0

  Registrační poplatek od 1.4. 2024

  7 000 Kč

  0

  Registrační poplatek aktivní účast

  4 200 Kč

  0

  Registrační poplatek dobrovolník / dobrovolnice

  4 200 Kč

  0

  Registrační poplatek tlumočník / tlumočnice

  0 Kč

  0

  Doprovodná osoba

  4 200 Kč

  0

  Workshopy

  cena

  počet

  celkem

  PREWORKSHOP GIOVANNI SALONIA & VALERIA CONTE – čtvrtek 2. května 2024, Praha

  2 900 Kč

  0

  UBYTOVANÍ termín: 3.-5.5.2024, tj. 2 noci

  Informace: Ubytování se předpokládá v době konference 3. - 5. 5. 2024, tj. 2 noci. Vyplňte počet lůžek, která budete hradit. Počet nocí je (2). Uveďte jména spolubydlících, aby se pokoje spárovaly. Hradíte-li celý pokoj, váš spolubydlící již ubytování při své registraci vyplňovat nemusí. Uvede do poznámky, kdo ubytování hradí. Snídaně není v ceně ubytovaní (objednávka u stravování viz níže, snídaně je povinná). Chcete-li si pobyt prodloužit, uveďte počet noci. Chcete-li pobyt jen na jednu noc, uveďte do poznámky. Check-in je možný od 15:00, check-out do 10:00, pozdější check-out stojí 550,- Kč (uveďte do poznámky). Poplatek městu není v ceně ubytování a bude uhrazen na místě na recepci hotelu.

  Kongres hotel Jezerka

  Kongres hotel Jezerka

  cena za pokoj/noc

  cena za lůžko/noc

  počet lůžek

  počet noci

  cena celkem

  2L pokoj Standard

  2 300 Kč

  1 150 Kč

  0

  2L pokoj Superior/Komfort (1x přistýlka)

  2 600 Kč

  1 300 Kč

  0

  přistýlka Superior/Komfort

   

  500 Kč

  0

  4L apartmá (4L+ 2x přistýlka)

  4 600 Kč

  1 150 Kč

  0

  přistýlka 2L apartmá

   

  500 Kč

  0

  Spolubydlící:

   

   

  Kongres hotel Jezerka dependance

  Kongres hotel Jezerka dependance

  cena za pokoj/noc

  cena za lůžko/noc

  počet lůžek

  počet noci

  cena celkem

  2L pokoj Dependance

  1 950 Kč

  975 Kč

  0

  3L pokoj Dependance

  2 760 Kč

  920 Kč

  0

  2L relaxační pokoj Dependance

  2 800 Kč

  1 400 Kč

  0

  Spolubydlící:

   

   

  Kongres hotel Jezerka chatky

  Kongres hotel Jezerka chatky

  cena za pokoj/noc

  cena za lůžko/noc

  počet lůžek

  počet noci

  cena celkem

  4L chatka (4L + 1x přistýlka)

  2 300 Kč

  575 Kč

  0

  přistýlka chatka

   

  500 Kč

  0

  Spolubydlící:

   

   

  Hotel Kapitán

  Hotel Kapitán

  cena za pokoj/noc

  cena za lůžko/noc

  počet lůžek

  počet noci

  cena celkem

  2L pokoj kategorie B

  1 000 Kč

  500 Kč

  0

  4L pokoj kategorie B

  2 000 Kč

  500 Kč

  0

  3L pokoj kategorie A

  2 670 Kč

  890 Kč

  0

  4L apartmá kategorie A (4L + 1x přistýlka)

  4 000 Kč

  1 000 Kč

  0

  přistýlka apartmá

   

  500 Kč

  0

  3L apartmá kategorie A

  3 000 Kč

  1 000 Kč

  0

  Spolubydlící:

   

   

  Stravování

  Informace: Přejete-li si vegetariánskou stravu v průběhu celé konference, zvolte ANO, v opačném případě ponechte NE. Vyplňte počet (1), přejete-li si objednat oběd v pátek a v neděli.

  Vegetariánská strava

  Snídaně Kongres hotel Jezerka

  cena

  počet

  cena celkem

  4.5. snídaně (snídaně je povinná)

  250 Kč

  0

  5.5. snídaně (snídaně je povinná)

  250 Kč

  0

  Snídaně Hotel Kapitán

  cena

  počet

  cena celkem

  4.5. snídaně (snídaně je povinná)

  190 Kč

  0

  5.5. snídaně (snídaně je povinná)

  190 Kč

  0

  Kongres hotel Jezerka

  cena

  počet

  cena celkem

  3.5. pátek oběd

  180 Kč

  0

  3.5. pátek kávová přestávka v ceně registračního poplatku

  3.5. pátek večeře v ceně registračního poplatku

  4.5. sobota oběd v ceně registračního poplatku

  4.5. sobota 2x kávová přestávka v ceně registračního poplatku

  4.5. sobota společenský večer a bohatý raut v ceně registračního poplatku

  5.5. neděle kávová přestávka v ceně registračního poplatku

  5.5. neděle oběd

  180 Kč

  0

  Celkem: 0

  *Takto zvýrazněná pole je nutno vyplnit.

  Ceny jsou kalkulovány dle plánovaného ceníku hotelu Jezerka a hotelu Kapitán na rok 2024.

  Výzva k platbě nebo faktura vám bude zaslána do 14 dnů od registrace.

  Storno poplatky pro účastníky konference:

  Storno do 31. ledna 2024: bez poplatku

  Storno od 1. února 2024: 100 % z uhrazené částky

  Odesláním vyplněného registračního formuláře souhlasím s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě̌ (např. webové stránky, FB, tiskoviny).

  Odesláním vyplněného registračního formuláře souhlasím, že v případě, že se konference nebude moci konat z důvodu mimořádné události, jako je např. pandemie, bude částka 2000 Kč z registračního poplatku ponechána na pokrytí nákladů spojených s organizací konference.

  Aktivní účast

  Téma konference je GESTALT LÁSKY, inspirací nám byl nejen původní termín konference, ale rádi bychom věnovali toto setkání všemu, na čem je Gestalt terapie založena, tedy dialogu, vztahové podstatě setkání terapeuta s klientem, párové, rodinné a skupinové terapii.

  Máte co říct k tématu konference? Dáme vám prostor a slevu z registračního poplatku ve výši 1 500 Kč. Pokud budete mít na konferenci dvě prezentace, sleva na registračním poplatku se vám započítá dvakrát – tedy 3 000,- Kč. Případné dvě prezentace, prosím, uveďte do poznámky při registraci (v registračním formuláři není tato možnost automaticky nastavena).

  Dejte nám vědět, jaký formát můžete nabídnout:

  Můžete vložit maximálně 3 abstrakty.

  Termín uzávěrky pro přijetí abstrakt: 31. prosince 2023
  Ukončení výběru aktivních účastníků a přidělený den (pá/so/ne) a čas budou oznámeny do 31. ledna 2024

  Odborné i organizační dotazy posílejte prosím písemně na: gk2024@evera.cz
  Kontakt Veronika Fišerová 731 573 668

  Vzorový abstrakt ke stažení

  Formulář na odeslání abstraktu

   Jsou povoleny následující typy souborů: .xls, .xslx, .doc, .docx, .pdf, .txt, .ppt, .pptx

   Jsou povoleny následující typy souborů: .jpg, .jpeg, .png, .bmp

   *Takto zvýrazněná pole je nutno vyplnit.

   Dobrovolníci

   Hledáme dobrovolníky na pomoc při organizaci konference na místě (pomoc při registraci, přísedící při přednáškách a workshopech atd.) Nabízíme slevu na registračním poplatku 1 500 Kč. Při své registraci zvolte registrační poplatek Dobrovolník.

   Tlumočníci

   Dále hledáme pomoc na tlumočení z angličtiny a italštiny při přednáškách a workshopech. Nabízíme odpuštění konferenčního poplatku. Při své registraci zvolte registrační poplatek Tlumočník.

   Pre-Workshop

   PRE-WORKSHOP GIOVANNI SALONIA & VALERIA CONTE

   Čtvrtek 2. května 2024, celodenní workshop, Praha
   Na pre-workshop se bude moci přihlásit od 1. listopadu při on-line registraci

   Giovanni Salonia a Valeria Conte (IT)

   Vývoj dětí podle rodinného modelu Gestalt terapie

   Původní rodina je matricí identity, je nevyhnutelným a neodstranitelným základem identity každého. Jedinečnost člověka vychází z nepřetržitého procesu adaptace na rodinné vztahy a zároveň adaptace těchto vztahů na vývoj jednotlivých členů rodiny. Předpoklad rodiny jako hermeneutického principu vyžaduje epistemologickou změnu: přechod od individuální či intrapsychické perspektivy k perspektivě vztahové. Rodinná terapie v Gestalt kontextu zkoumá funkce rodinného já tak, aby odhalila touhy a záměry rodiny k růstu nebo k jeho narušení.

   Giovanni Salonia je Gestalt psychoterapeut a rodinný terapeut, teolog, ředitel GTK v Raguse na Sicílii a lektor GTK po celé Itálii, autor mnoha publikací, lektor Postgraduálního výcviku v GRT v Praze

   Valeria Conte je Gestalt terapeutka a rodinná terapeutka, lektorka Gestalt institutu v Římě, Benátkách a na Sicílii, lektorka Postgraduálního výcviku v GRT v Praze.

   FAQ

   Kde se konference koná?

   Konference se koná ve čtyřhvězdičkovém hotelu na samotě u Sečské přehrady v Pardubickém kraji. Vybrali jsme pro vás opět toto komfortní místo se skvělým wellness centrem, obklopené přírodou, na základě skvělých zkušeností z roku 2017, kdy jsme zde pořádali 5. českou konferenci Gestalt psychoterapie "Pátý element: Setkání". Tak jako všude, i zde ceny vzrostly.

   Je konference akreditovaná?

   Akce je akreditovaná AKP ČR a ČLK JEP.

   Kolik stojí registrace?

   5 700 Kč Včasný registrační poplatek do 31.12. 2023
   6 500 Kč Registrační poplatek
   7 000 Kč Registrační poplatek od 1.4. 2024
   4 200 Kč Registrační poplatek aktivní účast
   4 200 Kč Registrační poplatek dobrovolník / dobrovolnice

   Registrační poplatek tlumočník / tlumočnice bez poplatku
   4 200 Kč Doprovodná osoba

   Co zahrnuje registrační poplatek?

   Registrační poplatek zahrnuje: program konference, kávové přestávky, večeři v pátek, oběd v sobotu, bohatý sobotní raut a hudební program. Zajistili jsem pro vás dostatek konferenčních salonků včetně potřebné techniky.

   Oběd v pátek a v neděli je volitelný.

   Kdy konference začíná?

   Zahájení konference úvodní slovem organizátorů a rituálem je v 16:00. Konferenci otevře plenární přednáškou Giovanni Salonia a Valeria Conte.
   Registrace je od 12:00, Check in od 15:00.

   Konference je akreditována AKP ČR a ČLK JEP.

   Jak se mohu přihlásit na jednotlivé akce programu konference?

   Přihlašování na přednášky a workshopy bude spuštěno začátkem března 2024 přes aplikaci Eventee. Aplikace bude ke stažení přes QR kod na webových stránkách. V aplikaci si po přihlášení jednoduše vytvoříte svou agendu konference.

   Jaké jsou storno podmínky?

   Jaká důležitá data bych neměl/a prošvihnout?

   Proč musím objednávat snídani zvlášť?

   Snídaně není zahrnuta v ceně ubytování a podle hotelových pravidel je povinná. Objednáte jednoduše při on-line registraci.

   Kdy se platí city tax?

   Poplatek městu není v ceně ubytování a bude hrazen na místě na recepci hotelu.

   Jaký bude doprovodný program?

   Ani letos nezapomínáme na důležitost doprovodného programu. Svou účast opět přislíbili šťavnatí Juicy Freak s geniální zpěvačkou Annamáriou d’Almaidou - vítězkou soutěže The Voice Česko Slovensko 2019. Máte se na co těšit!

   Ubytování

   Rezervovali jsem pro vás ubytování v Kongres hotelu Jezerka a v Hotelu Kapitán.

   Ubytování si objednáte při registraci.

   Kongres hotel Jezerka

   Moderní hotel zaměřený na firemní akce a rekreační pobyty se nachází v krásné přírodní oblasti východních Čech, v samém srdci CHKO Železné hory na břehu Sečské přehrady. Okolí hotelu je jako stvořené pro rekreaci, odpočinek a sportovní či kulturní aktivity.

   Hotel Jezerka nabízí několik typů ubytování v hlavní budově, v dependance a v chatkách. Z kapacitních důvodů vás žádáme o maximální využití pokojové kapacity, včetně levnějšího ubytování na cca 70 přistýlkách.

   Ceny – Kongres hotel Jezerka

   Kongres hotel Jezerka cena za pokoj/noc cena za lůžko/noc
   2L pokoj Standard 2 300 Kč 1 150 Kč
   2L pokoj Superior/Komfort (1x přistýlka) 2 600 Kč 1 300 Kč
   přistýlka Superior/Komfort 500 Kč
   4L apartmá (4L+ 2x přistýlka) 4 600 Kč 1 150 Kč
   přistýlka 4L apartmá 500 Kč
   2L apartmá (2L+ 2x přistýlka) 3 100 Kč 1 550 Kč
   přistýlka 2L apartmá 500 Kč
   Kongres hotel Jezerka dependance cena za pokoj/noc cena za lůžko/noc
   2L pokoj Dependance 1 950 Kč 975 Kč
   3L pokoj Dependance 2 760 Kč 920 Kč
   2L relaxační pokoj Dependance 2 800 Kč 1 400 Kč
   Kongres hotel Jezerka chatky cena za pokoj/noc cena za lůžko/noc
   4L chatka (4L + 1x přistýlka) 2 300 Kč 575 Kč
   přistýlka chatka – nutné vlastní lůžkoviny nebo spacák 500 Kč

   Ceny jsou kalkulovány dle plánovaného ceníku Hotelu Jezerka na rok 2024.

   Snídaně není v ceně ubytování, dle hotelových pravidel je povinná. Cena: 250,- Kč

   Velice bohatá snídaně obsahuje teplý a studený bufet, sortiment uzenin, sýrů, slané a sladké pečivo, vaječné pokrmy, med, džem, ovoce, zelenina, jogurt, káva, čaj, mléko, džusy, cereálie. Snídaně jsou podávány od 7.30 do 10.00 hod v hlavní hotelové restauraci formou bufetu. Snídani si objednejte v sekci stravování v registračním formuláři.

   Více informací o ubytování v hotelu Jezerka najde zde: https://www.jezerka.cz/ubytovani

   Wellness & Spa

   Hotel Jezerka nabízí jedno z nejmodernějších Wellness & Spa v České republice. Přijďte se ponořit do oázy klidu a harmonie v příjemném prostředí o celkové rozloze 800 m². Wellness nabízí velký zážitek a příjemnou relaxaci.

   Ubytovaní hosté mají v rámci pobytu vstup do části Akvafit centra na hodinu denně zdarma (1 noc = 1 hodina). Provozní doba 7:00 – 21:00

   Pro vstup do části Wellness & Spa mají ubytovaní hosté zvýhodněné vstupné. Provozní doba 13:00 – 22:00

   Více informací zde: https://www.jezerka.cz/wellness-spa

   Ubytování si objednáte při registraci.

   Hotel Kapitán

   Příjemný Hotel Kapitán je na břehu Sečské přehrady v pěší dostupnosti od Kongres hotelu Jezerka. Hotel nabízí pohodlné ubytování ve dvoulůžkový a čtyřlůžkových pokojích v kategorii B se společným sociálním zařízením. Kategorie A s vlastním sociálním zařízením nabízí třílůžkové pokoje, třílůžková a čtyřlůžková apartmá.

   Ceny – Hotel Kapitán

   Hotel Kapitán cena za pokoj/noc cena za lůžko/noc
   2L pokoj kategorie B 1 000 Kč 500 Kč
   4L pokoj kategorie B 2 000 Kč 500 Kč
   3L pokoj kategorie A 2 670 Kč 890 Kč
   4L apartmá kategorie A (4L + 1x přistýlka) 4 000 Kč 1 000 Kč
   přistýlka apartmá   500 Kč
   3L apartmá kategorie A 3 000 Kč 1 000 Kč

   Ceny jsou kalkulovány dle plánovaného ceníku Hotelu Kapitán na rok 2024.

   Bufetová snídaně není v ceně ubytování, dle hotelových pravidel je povinná. Cena: 190,- Kč. Snídani si objednejte v sekci stravování v registračním formuláři.

   Ubytování si objednáte při registraci.

   O nás / kontakty

   Odborné i organizační dotazy posílejte písemně e-mailem na: gk2024@evera.cz.
   Kontakt: Veronika Fišerová 731 573 668
   Konferenci Gestalt lásky 2024 pořádá institut IVGT ve spolupráci s agenturou Evera.

   Přípravný tým IVGT

   Markéta Chlupová

   je individuální, skupinová a rodinná terapeutka s 25-letou praxí ve zdravotnictví a soukromém sektoru. V IVGT působí od roku 2017 jako procesní terapeutka a je členka kmenového týmu.

   Ester Neumanová

   je psycholožka, Gestalt terapeutka, lektorka a supervizorka. Spolupodílela se na organizaci několika předchozích Gestalt konferencí.

   Alena Vávrová

   je dětská psycholožka a Gestaltterapeutka, poradkyně pro rodiče a rodinná terapeutka, ředitelka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT s.r.o. Má soukromou praxi, zároveň se věnuje vzdělávání Gestalt terapeutů a dětských psychoterapeutů v Čechách i v zahraničí. V IVGT působila jako interní lektor od roku 2006, nyní je externí lektorkou.

   Organizační tým Evera

   Veronika Fišerová

   založila a vede kongresovou a incomingovou agenturu Evera dříve Easy Prague. Je podepsána pod organizací mnoha mezinárodních (ISSA, OSF, NAS,) i českých konferencí (Gestalt konference 2017). V roce 2007 organizovala Mezinárodní konferenci EECERA, která získala titul největší kongresová událost roku.

   Karel Fišer

   spoluzakládal agenturu Easy Prague. Jako organizátor a PR manažer má na kontě stovky akcí (např. Nadace D. a V. Havlových VIZE 97). Založil a vede z. s. Voicecamp a z. s. Terravia . Je členem ČAP, absolvoval mj. výcvik v integrativní Gestalt psychoterapii. Od roku 2013 působí jako psychoterapeut v pražském Programu Pilot, provozuje vlastní praxi. Externě spolupracuje s řadou organizací.

   Fotogalerie

   Fotogalerie 2017

   Místo akce

   Hotel Jezerka s.r.o.

   Ústupky 278
   538 07 Seč

   Recepce
   T: +420 469 676 327
   T: +420 469 676 354
   E: recepce@jezerka.cz