Lenka Terezie Růžičková

Mgr. Lenka Terezie Růžičková, psychoterapeutka v integrativním gestaltu (soukromá praxe), speciální pedagožka – dramaterapeutka. Působí také jako interní doktorandka na katedře psychologie FF UPOL a jako metodička v národním pedagogickém institutu. Je autorkou a lektorkou Mindfuldance. Členka ČAP.
webové stránky: www.mindtreat.art