Erika Bíliková a Lucia Benč Orlická

Mgr. Erika Bíliková je klinická psychologička a psychoterapeutka. V Dialógu – Slovenskom Inštitúte pre výcvik v Gestalt terapii pôsobí ako výcviková lektorka. Je aj súčasťou tímu Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR, kde pôsobí ako facilitátor a supervízor. Vo svojej súkromnej praxi sa venuje najmä práci s traumatizovanými dospelými, deťmi , pracuje aj s rodinami. www.psychopoint.sk

Mgr. Lucia Benč Orlická, PhD. sa vo svojej praxi venuje dospelým, najmä traumatizovaným klientom. Je emdr terapeutka, gestalt supervízorka, cvičná terapeutka a výcviková lektorka v Dialógu – Slovenskom inštitúte pre výcvik v Gestalt terapii. www.psychologba.sk