Juraj Rektor

MUDr. Juraj Rektor je psychiatr, žije v Přerově, pracuje Psychosociálním centru Přerov (www.psyche.cz). Po výcvicích v dynamické skupinové terapii a individuální psychoanalýze absolvoval výcvik v Gestalt terapii s GATLA (USA) a GPTI (GB). Je certifikován oběma instituty. Je trenérem v DIALOGu a v GATLA. Je předsedou psychoterapeutické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP a vedoucím Subkatedry lékařské psychoterapie IPVZ.