Veronika Florianová

Mgr. Veronika Florianová
Obor psychologie FSS MU
Dokončený sedmiletý psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia
10 let soukromá psychoterapeutická praxe (nezávislé uskupení Terapeuti Brno)
Zakladatelka projektu SheTalks (skupinová psychoterapie pro ženy)
webové stránky: www.terapeutibrno.cz; www.shetalks.cz