Michal Růžička

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. Psychoterapeut v P-centru, spolek Olomouc a ve vlastní soukromé praxi, člen ČAP. Vysokoškolský pedagog na ústavu speciálně pedagogických studií na Univerzitě Palackého.
webové stránky: https://uss.upol.cz/cs/o-ustavu/clenove-ustavu/vedeni-ustavu/michal-ruzicka/, www.mindtreat.art