Martin Jára

PhDr. Martin Jára, Gestalt terapeut, učitel a supervizor. Podílel se na vzniku IVGT, Instep, Gestalt Plus a také Ligy otevřených mužů. Mezi jeho oblíbená témata patři sny a práce s nimi, skupinová terapie a v poslední době zejména fenomenologická filozofie.