Monika Kašová

RNDr. Monika Kašová (Etikoterapeutka, psychosomatička, facilitátorka Bachovej kvetovej terapie, One brain, Aura-soma, Aromaterapie, Artterapie, Psychoterapie snov a aktívnej imaginácie, terapeut daseinsanalýzy, Od 2018 – aktívny dôchodok – lektorka a spisovateľka).
www.essencium.net