Josta Bernstädt

Dipl. Psych. Josta Bernstädt vystudovala psychologii v Berlíně. Vzdělání v oblasti Gestalt a body terapie včetně supervizního výcviku získala ve Velké Británii. Spoluzaložila Gestalt institut v Edinburghu. Téměř 30 let žije a pracuje v Německu jako Gestalt terapeutka, supervizorka školitelka. Má bohaté profesní zkušenosti v ambulantní a klinické praxi. Jejími hlavními oblastmi zájmu je práce se skupinou a léčba závislostí.