Michaela Killarová

Mgr. Michaela Killarová, Gestalt terapeutka a klinická psycholožka. Aktuálně pracuji ve svojí soukromé praxi v Brně s dospělými (individuální a párové terapie). Praxi mám z psychiatrické nemocnice (Denní stacionář, Geronto oddělení,Psychiatrie vězenské nemocnicce) ambulance klinické psychologie i neziskového sektoru (Chráněné bydlení pro závislé na alkoholu). Vycvičená jsem v Institutu Dialog, absovovala jsem celou řadu dalších kurzů včetně postgraduálního kurzu v Gestalt terapii v institutu Gestalt plus. Momentálně je můj velký zdroj plavání, zpěv a moje individuální terapie.
webové stránky: www.killarova.cz