Lenka Terezie Růžičková, Roman Procházka

Mgr. Lenka Terezie Růžičková, psychoterapeutka v integrativním gestaltu (soukromá praxe), speciální pedagožka – dramaterapeutka. Působí také jako interní doktorandka na katedře psychologie FF UPOL a jako metodička v národním pedagogickém institutu. Je autorkou a lektorkou Mindfuldance. Členka ČAP.

doc. PhDr.Mgr. Roman Procházka, Ph.D., klinický psycholog, dětský klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor. Působí na katedře psychologie FF UPOL a v ordinaci klinické psychologie v Přerově. Výzkumně se zabývá klinickou psychologií a neuropsychologií, neurovědami, psychofyziologií a KBT schéma terapií.

webové stránky: www.mindtreat.art, https://psych.upol.cz/nc/kontakty/vizitka/empid/20023515/