Tomáš Řiháček

Tomáš Řiháček je psycholog a psychoterapeut. Působí na Katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se zabývá zejména výzkumem psychoterapie. Patří mezi zakladatele Centra pro výzkum psychoterapie a publikoval řadu studií v českém i mezinárodním kontextu.
webové stránky: https://www.muni.cz/lide/21252-tomas-rihacek