Michal Vybíral

Mgr. Michal Vybíral, psychoterapeut (SUR a Gestalt plus) a supervizor (mj. pro INSTEP, INDEPT), pracuje především v Plzni a LOMu (Liga otevřených mužů)