Alžběta Michalová

PhDr. Alžběta Michalová, psycholog, psychoterapeut, pracuje v oblasti školního a rodinného poradenství, diagnostiky a psychoterapie. Zaměřuje se na terapeutickou péči s dětmi/adolescenty a na skupinovou terapii. Je lektorkou v INSTEP a INDEPT, je členkou ČAP.