Lenka Vávrová a Nina Schautová

Mgr. Lenka Vávrová je artepsychoterapeutka a supervizorka s gestaltovským zázemím. Ráda spolupracuje s lidmi, které zajímá proměna jako fenomén kvality bytí. Metaforám se výzkumně věnovala ve své diplomové práci. Jako místopředsedkyně České arteterapeutické asociace aktivně podporuje a rozvíjí vzdělávání arteterapeutů, včetně metodického supervizního vedení. Arteterapii také vyučuje a přibližuje na konferencích a psychoterapeutických výcvicích. Je místopředsedkyně výboru České arteterapeutické asociace a členkou České asociace pro psychoterapii.
webové stránky: lenkavavrova.com

Nina Schautová PhD. je povoláním gestalt terapeutka a duší tanečnice. Ráda pracuje prožitkově a intuitivně, ať už s tělem a pohybem, či metaforou a obrazy. Zajímají ji různé možnosti nahlížení reality z pohledu jednotlivce, z pohledu situace a z pohledu fenoménů pole. Rád do své práce přináší lehkost a humor. Jako lektorka pražského Institutu pro výcvik v gestalt terapii aktivně podporuje rozvoj gestalt terapeutů v ČR. Je členkou České asociace pro psychoterapii, České společnosti pro gestalt terapii a Evropské asociace gestalt terapie.
Webové stránky: ninaschautova.cz