Silvia Miklíková a Michal Miovský

Mgr. Silvia Miklíková
Psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka. Absolventka IVGT pro Gestalt terapii a certifikovaného tréningu Krizové intervence, práce s traumatem a supervizního výcviku: IPsiG, Turín, Itálie. Práci s klienty věnuje od roku 2009, kdy v slovenské neziskové organizaci Plán B, kterou založila a vedla pracovala s lidmi užívajícími drogy, jejich rodinami a blízkými. Od roku 2012 pracuje v privátní praxi, převážně se zahraničenou klientelou (v angl. jazyce). V současné době krom přímé práce s klienty spolupracuje také s GT instituty a EAGT jako supervizorka.

prof. PhDr. Michal MIOVSKÝ, Ph.D.
Klinický psycholog, adiktolog, psychoterapeut a certifikovaný supervizor. Klinicky se zaměřuje na terapii závislostí a psychosomatické poruchy. Od roku 2021 vede Kliniku MD Cure a garantuje její terapeutický program. Vykonává funkci přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, zároveň působí ve funkci proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro nelékařské studijní programy.
RG: https://www.researchgate.net/profile/Michal_Miovsky