Robert Roman

doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. je neurovědec, vysokoškolský učitel a psychiatr na psychoterapeutickém oddělení Fakultní nemocnice Brno Bohunice.