Pavla Linhartová, Adéla Látalová

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. pracuje na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno jako DBT terapeut a odborný asistent. Absolvovala intenzivní výcvik v DBT terapii, věnuje se vzdělávání a lektorství DBT a výzkumu efektivity DBT. Dále je frekventantem výcviku Dialog (dokončení v roce 2024).

Mgr. Adéla Látalová pracuje v ambulanci Klinická psychologie Brno jako psycholog ve zdravotnictví a zároveň se v rámci doktorského studia na LF MU Brno věnuje výzkumu efektivity DBT. Absolvovala intenzivní výcvik v DBT terapii a je frekventantkou výcviku Dialog (dokončení v roce 2024).