Tomáš Divéky

Tomáš Divéky PhDr., PhD. je klinický psychológ a Gestalt psychoterapeut. Pracuje na Psychiatrickej klinike v Trenčíne a vo svojej súkromnej praxi. Je členom medzinárodnej organizácie pre rozvoj Gestalt terapie – International Association for Advancement of Gestalt Therapy (IAAGT) a pôsobil aj v jej užšom vedení. Aktívne tiež pôsobil v medzinárodnom projekte Humans of Gestalt. www.viaintegra.sk