Pavel Moravec

PhDr. Pavel Moravec, PhD vystudoval teologii na Lateránské univerzitě v Římě a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde pokračoval postgraduálním studiem. Je absolventem psychoterapeutického výcviku v institutu Gestalt-dialog. Věnuje se psychoterapeutického poradenství a vyučuje psychologii na PdF Ostravské univerzity a FF Masarykovy Univerzity.
webové stránky: www.psycholog-pm.cz