Ludo Novota

Mgr. Ludo Novota
geštalt psychoterapeut, klinický psychológ a absolvent výcviku v EMDR
člen NoMoreStigma n.o. a Geštalt stand-up-ista.